Home

Nieuws

'Onderhandelingen nitraat snel afgerond'

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) heeft er vertrouwen in dat de gesprekken met de Europese Commissie in Brussel over het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn op korte termijn worden afgerond.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De gesprekken zijn in een vergevorderd stadium. De Europese Commissie moet goedkeuring geven voor het vijfde actieprogramma, waarin het nieuwe mestbeleid is opgenomen, voordat het nitraatcomité een besluit kan nemen over het Nederlandse derogatieverzoek om onder voorwaarden meer stikstof te gebruiken per hectare dan de standaard norm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest.

Dijksma schrijft dat de Commissie heel scherp toeziet dat de maatregelen van het mestbeleid de doelen van de nitraatrichtlijn realiseert en dat een bijdrage wordt geleverd aan de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast is het van belang dat de afspraken uit het vierde actieprogramma, zoals fosfaatevenwichtsbemesting per 2015, worden nagekomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.