Home

Nieuws

Netto landbouwinkomen VS daalt 27 procent

Washington - Het netto landbouwinkomen in de VS daalt van 130,5 miljard dollar in 2013 naar 95,8 miljard dollar (70,2 miljard euro) in 2014.

Dat verwacht het Amerikaanse ministerie van landbouw, de USDA. De oorzaak ligt vooral in lagere prijzen voor mais en soja, maar ook in de bezuinigingen op directe betalingen in de pas aangenomen Farm Bill waarin landbouwsubsidies voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd.
Het netto landbouwinkomen slaat alleen op inkomsten ontvangen uit de verkoop van agrarische grondstoffen en niet-incidentele landbouwsubsidies. Andere inkomsten zoals lonen, beleggingen of de verkoop van onroerend goed en machines worden niet meegerekend. Het betreft volgens de USDA vooral een maatstaf voor de financiële gezondheid van landbouwbedrijven op de langere termijn.
De USDA plaatst de inkomensval in perspectief: 2013 was gecorrigeerd voor inflatie financieel het beste jaar voor boeren sinds 1973 en de laatste tien jaar zijn door hoge graanprijzen inkomens drastisch verbeterd ten opzichte van daarvoor. Het netto landbouwinkomen zal in 2014 weliswaar ook fors lager uitvallen dan in 2011 en 2012, maar de jaren ervoor lag het bedrag steeds fors lager. In 2009 lag het netto landbouwinkomen zelfs meer dan 50 procent lager dan de prognose voor 2014.
Boeren hebben door goede oogsten nu meer mais en soja te verkopen dan een jaar eerder. Voor soja geldt dat vorig jaar de derde grootste soja-oogst ooit werd binnengehaald. maar deze meeropbrengst wordt meer dan teniet gedaan door lagere prijzen. De USDA denkt dat boeren 11 miljard dollar minder ontvangen voor mais en 6 miljard dollar minder voor soja. De maisprijs is in 2013 met circa 40 procent gedaald en ook soja leverde fors in, ondanks een aanhoudend sterke vraag naar soja vanuit China.
De lagere prijzen voor mais en soja vertalen zich voor veehouders juist in circa 11 procent lagere voerkosten en dus betere marges. Tenslotte heeft de vorige week na twee jaar vertraging aangenomen Farm Bill een negatief effect op boereninkomens. Directe betalingen verdwijnen maar worden deels gecompenseerd door een nieuw systeem om marges van melkveehouders te verdedigen en uitbreiding van subsidies op gewasverzekeringen. Een deel van de nieuwe programma's gaat echter pas in 2015 in. De steun daalt daarom volgend jaar 45 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.