Home

Nieuws 781 x bekeken 2 reactieslaatste update:20 feb 2014

EU-compromis transgene teelt in de maak

Den Haag - Griekenland wil de impasse over de toelating van transgene teelten in Europa lostrekken. De voorzitter van de Europese Unie heeft deze week een compromis op tafel gelegd dat de lidstaten de mogelijkheid geeft de teelt van in de EU toegelaten gewassen op eigen grondgebied tegen te houden.

Begin maart wordt het voorstel behandeld in de raad van milieuministers.

Staatssecretaris Wilma Mansveld  (Infrastructuur en Milieu) wil dat de Europese Unie snel een regeling maakt voor de toelating van de teelt van genetisch veranderde gewassen.

Het Griekse voorstel houdt in grote lijnen in dat lidstaten niet zelf een verbod instellen op de teelt van bepaalde gewassen, maar dat de aanvrager van de teeltvergunning op verzoek van een lidstaat de teelt in bepaalde gebieden kan uitsluiten. Mansveld zegt dat op die manier op een eenvoudige manier invulling kan worden gegeven aan de wens van landen om de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen tegen te houden.

Bij die procedure is echter de medewerking vereist van de vergunningaanvragers. Als die medewerking er niet is, dan zouden lidstaten alsnog een nationale maatregel moeten kunnen treffen tegen de teelt. De Tweede Kamer uitte  zorg over de juridische haalbaarheid van het voorstel. Christenunie, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen van de staatssecretaris weten hoe lidstaten zelf toch de mogelijkheid krijgen transgene teelten tegen te houden.

Nederland probeert al sinds 2009 een Europese regeling van de grond te krijgen, waarbij lidstaten de mogelijkheid hebben om in Europa toegelaten transgene teelten op hun eigen grondgebied te verbieden. Daarbij zouden bij voorbeeld sociaaleconomische of ethische gronden voor kunnen worden aangevoerd.  Argumenten van milieuveiligheid kunnen dan niet meer worden aangevoerd, omdat die al bij de Efsa zijn beoordeeld.

Christenunie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren tonen zich kritisch over de houding van Nederland in het Europese debat over de toelating van de transgene mais 1507 (die bestand is tegen onkruidbestrijder  glyfosaat en weerbaar tegen insectenvraat). Nederland gaf weliswaar aan tegen de toelating te zijn, maar sloot zich vervolgens niet aan bij een brief van twaalf lidstaten om de Europese Commissie alsnog over te halen om de toelating van de teelt tegen te houden. In de brief wordt aangevoerd dat een meerderheid van de lidstaten én het Europees parlement tegen de toelating zijn.

In de brief zeggen de twaalf lidstaten, waaronder Frankrijk, dat de Europese Commissie de toelating nog kan tegenhouden.

Europees Commissaris Borg is het daarmee niet eens. Op grond van afgesproken procedureregels moet de toelating worden geaccepteerd. Alleen met een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid (niet alleen van lidstaten maar ook in het aantal stemmen dat ze inbrengen) zouden de ministers de toelating nog hebben kunnen tegenhouden. Die gekwalificeerde meerderheid was er niet, ook al heeft een meerderheid van het Europees Parlement tegen gestemd en de meerderheid van de lidstaten ook laten weten tegen de toelating te zijn. De meerderheid van de lidstaten is echter niet groot genoeg om de toelating tegen te houden.

Laatste reacties

  • agratax2

    Toelaten van transgene gewassen in europa met de mogelijkheid dat landen zelfstandig NEE kunnen zeggen tegen het gebruik van transgeen zal de eventuele negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu niet buiten hun deur houden. De natuur kent geen landsgrenzen en de vorming van resistentie bij onkruiden en plagen zal zich uitbreiden als een olievlek. Wanneer luisteren die ego trippende handelaren en boeren eens naar hun collega's in Amerika, die zich wel voor de kop kunnen slaan, dat ze ooit met Monsanto in zee zijn gegaan. Er komen steeds meer berichten dat de Netto opbrengst lager is dan van de standard gewassen. Spreken we nog niet over de vermoedelijke schade bij mens en dier die deze gewassen consumeren.

  • bbuizer

    De Europese Commissie heeft hier niet democratisch gehandeld. Hoe is het anders mogelijk, dat de Europese Commissie onder leiding van de heer Borg de toelating van Genmaïs Pioneer 1507 goedkeurt, terwijl het Europese parlement kort daarvoor met een overweldigende meerderheid (19 van de 28 lidstaten en nog eens 5 onthoudingen) tegen stemde?
    Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de sterke lobby vanuit de VS hier weer heeft gewonnen. Ik vrees dan ook, dat met vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU (TTIP) die lobby nog erger wordt.
    We zullen voorafgaand aan zo'n eventueel akkoord eerst in eigen (EU-) huis de boel eens moeten opschonen en beter laten werken, democratisch en transparant.

Of registreer je om te kunnen reageren.