Home

Nieuws

Monitoring mestmarkt bepaalt verwerking

Den Haag - De jaarlijkse monitoring mestmarkt wordt het uitgangspunt van de percentages verplichte mestverwerking.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) is in overleg met de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over herziening van het protocol voor de jaarlijkse monitoring van de mestmarkt. Deze monitoring moet aan gaan geven op welke wijze het fosfaatoverschot verwerkt is, hoe het terecht is gekomen en welk deel is geëxporteerd. Dijksma wil dat het document op deze manier de basis kan gaan vormen voor het bepalen van de percentages verplichte mestverwerking die nodig zijn om het nationale mestoverschot te verwerken.

Op dit moment hebben 18.000 veebedrijven in Nederland op bedrijfsniveau een mestoverschot. Voor deze bedrijven geldt een mestverwerkingsplicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.