Home

Nieuws

Maat ziet potentie in vrijhandelsdeal met VS

Den Haag – Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland en de Europese boerenkoepel Copa, ziet potentie in een vrijhandelsdeal tussen de EU en de VS. Hij denkt dat het landbouwdossier de onderhandelingen niet problematisch hoeft te maken.

Maat liet dat weten na een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Amerikaanse politiek en landbouw in Washington.
Waarnemers zien het landbouwdossier als een heikel punt in de onderhandelingen, omdat beide blokken agrariërs relatief fors subsidiëren. Bovendien houden de EU en de VS er verschillende filosofieën op na over de veiligheid van voedsel en landbouwproductie.

"Onze economieën zijn al aan elkaar verbonden", aldus Maat. "De agrarische handel tussen de EU en VS is redelijk in balans en vertegenwoordigt 4 miljard euro aan beide zijden." Maat wijst erop dat de VS voor de EU de grootste afzetmarkt is voor agrarische producten met een hoge toegevoegde waarde. "Misschien niet zo verrassend, maar we zien positieve markttrends voor in het bijzonder wijn, kaas en verwerkt vlees terwijl de Europese veehouderijsectoren voor eiwitrijk voer zwaar afhankelijk zijn van Amerikaanse toevoer." De voedselveiligheidsstandaarden in zowel de VS als de EU zijn hoog, aldus Maat, "ondanks verschillen in opvatting over hoe dit te bereiken."
Pekka Pesonen, bestuurder van coöperatiekoepel Copa-Cogeca, benadrukt dat de sleutel naar succes in onderhandelingen ligt bij een overeenkomst over het dichter bij elkaar brengen van regulering op sanitair en fytosanitair gebied, een dossier dat in handelsoverleg wordt aangeduid als SPS. Eerder al verklaarde een Amerikaanse official dichtbij de onderhandelingen dat niet zozeer een revolutie op SPS-terrein wordt nagestreefd, als wel het standaardiseren van bepaalde processen die nu al erg vergelijkbaar zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.