Home

Nieuws 811 x bekeken

IPO en VNG niet voor convenant mestverwerking

Den Haag – Regionale overheden wilden geen convenant mestverwerking sluiten. Dat blijkt uit navraag bij deze partijen. Vorig najaar strandde het initiatief van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) zagen geen mogelijkheid om vergaande afspraken te maken over het versnellen van vergunningverlening voor mestverwerkingsinstallaties.

"De VNG is geen voorstander van een convenant over versnelling vergunningverlening mestverwerkingsinstallaties. Een convenant lost de problemen bij de besluitvorming over mestverwerkingsinstallaties niet op", aldus een woordvoerder van de VNG. De gemeenten vinden dat zaken als maatschappelijke weerstand, het niet of zeer beperkt beschikbaar zijn van gegevens over emissies van de mestverwerkingsinstallaties, en onduidelijkheid over de effecten van mestverwerkings­installaties op de volksgezondheid niet op te lossen zijn in een convenant.
Ook het IPO zag een convenant niet zitten. De gezamenlijke organisatie van de provincies zegt dat de situatie met betrekking tot mestverwerking zodanig verschilt per provincie, dat het niet mogelijk is om een gezamenlijk standpunt in te nemen. Dat moeten provincies volgens IPO zelf regelen.

Mansveld zegde in maart vorig jaar toe om met IPO en VNG, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland in overleg te treden over de mogelijkheden van een convenant over versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking.

In het najaar van 2013 is uit gesprekken met diverse partijen gebleken dat het niet mogelijk is om een inhoudelijk convenant over de versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking af te sluiten. "Wel hebben IPO, VNG, UvW en LTO-Nederland toegezegd deel te nemen aan een landelijke werkgroep versnelling vergunningverlening mestverwerking." Deze werkgroep heeft als doel om kennis over mestverwerking en vergunningverlening uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook brengt de werkgroep advies uit over mogelijke oplossingen van door ondernemers aangemelde knelpunten ten aanzien van de vergunningverlening.

Of registreer je om te kunnen reageren.