Home

Nieuws 3 reacties

'Geen verbod of plannen voor agroparken Overijssel'

Zwolle – De provincie Overijssel is tegenstander noch voorstander van agroparken: plaatsen waar veel niet-grondgebonden landbouw wordt geclusterd. Dat antwoordde gedeputeerde Hester Maij woensdag op vragen van Statenleden, waarvan een deel bezorgd was over de komst van 'megastallen'. Het is in de praktijk volgens haar echter wel lastig agroparken in te passen in de provinciale omgevingsvisie.

Agroparken zijn een concept dat 14 jaar geleden is ontwikkeld door onder meer het InnovatieNetwerk. De gedachte is dat pluimveehouderij en varkenshouderij eigenlijk geen specifieke functie hebben op het platteland en daarom beter samengebracht kunnen worden om het verbruik van energie en transportbewegingen te beperken.

Eerder meldden regionale media dat het provinciebestuur werkt aan een voorstel voor de vestiging van een agropark in het deelplan Waterrijk, met ruimte voor een grote varkenshouderij. Hiervan is volgens Maij geen sprake, al kijkt de provincie wel naar een andere invulling van Waterrijk nu een ambitieus woningbouwproject is mislukt. Maij wijst erop dat er geen definitie voor 'agropark' is vastgelegd. En van een verbod kan volgens Maij dan ook geen sprake zijn. Initiatieven worden alleen getoetst aan het omgevingsplan, en zijn in de praktijk volgens haar nauwelijks haalbaar.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening bleek alleen de VVD geen bezwaar te hebben tegen grootschalige clusters van niet-grondgebonden veehouderij in Overijssel. Gedeputeerde Bert Boerman kondigde aan dat Overijssel gaat werken aan een 'agenda voor de veehouderij'. De veehouderij in Overijssel kan zich ook na het intrekken van het reconstructieplan Salland-Twente blijven ontwikkelen.

Laatste reacties

 • juur

  Agroparken dan wordt misschien meer rekening gehouden met omwonenden Dan is het afgelopen met megastallen bouwen op een afstand tussen 50en100 meter van andermans woning. Wat in overijssel
  gebeurd .

 • juur

  Dit zal wel een megastal zijn. Een stal met vee met een aflevergewicht
  van 700 melkkoeien .
  Hester zal het antwoord wel weten Zij doet zich als deskundig voor.

 • japie455

  juur, je moet niet op het platteland gaan wonen als je last hebt van boerderijen. ga dan lekker in de stad wonen!!

Of registreer je om te kunnen reageren.