Home

Nieuws 32 reacties

'Ganzen Overijssel ook in winter afgeschoten'

Zwolle - In Overijssel mogen binnenkort misschien het hele jaar door ganzen worden afgeschoten.

Volgens drie natuurorganisaties staat dat in een advies van de zogeheten Faunabeheereenheid van de provincie. Dat advies is vrijdag gestuurd aan de Overijsselse gedeputeerde Hester Maij, die uiteindelijk een beslissing moet nemen. Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer zitten in de eenheid, "maar steunen het advies niet'', zeggen ze in een gezamenlijke verklaring.

In Faunabeheereenheden (FBE) werken natuurorganisaties samen met jagers, boeren en grondeigenaren. De eenheden geven de provincies advies over natuurbeheer."FBE-adviezen zijn in de regel unaniem. In dit geval niet'', aldus Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming.

De drie organisaties maken zich zorgen"over het lot van de vele ganzen, die duizenden kilometers vliegen en uitgehongerd aankomen om in Nederland te overwinteren''. De vogels moeten volgens hen met rust worden gelaten.

De Faunabeheereenheid Overijssel en gedeputeerde Hester Maij waren vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

In december 2012 werd een akkoord bereikt over het beheer van de miljoenen ganzen in Nederland. Die afspraken worden het ganzenakkoord genoemd. Het akkoord zou op 1 januari van dit jaar ingaan, maar vorige maand spatte het uit elkaar. Volgens natuurorganisaties waren boeren niet bereid om de winterrust voor ganzen te respecteren.

Het ganzenakkoord moest ervoor zorgen dat er in vijf jaar tijd 350.000 broedganzen minder zouden zijn.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  goeie zaak laat dit een uitgangspunt voor heel nederland worden.
  Tbo s hebben zelf geen schade boeren wel
  omdat de TBO,s hun afspraken in het g7 accoord niet nakwamen is het gesneuveld
  geen CO2
  Geen GELD 3,25 miljoen tekort
  geenopenstelling van de natuurtereinen.
  en dan nu een grote mond hebben , goed gedaan OVERIJSEL

 • gjh

  prima overijssel ik hoop dat het snel landelijk ook van kracht wordt.

 • Aerschot

  'Als dit doorgaat geven we hélemaal geen toegang meer tot onze terreinen!', aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten. Maar daar hebben we tot op heden toch nog nooit geen toegang gehad? Jammer dat men nu èn voor de muziek uitloopt (GS moet nog beslissen) en wederom de schuld over het falen van het Akkoord bij anderen neerlegt. En ik maar denken dat we in Overijssel gingen werken aan de uitvoering van Samen Werk Beter. Dan helpt dit niet echt....

 • Aerschot

  'Als dit doorgaat geven we hélemaal geen toegang meer tot onze terreinen!', aldus een woordvoerder van Natuurmonumenten. Maar daar hebben we tot op heden toch nog nooit geen toegang gehad? Jammer dat men nu èn voor de muziek uitloopt (GS moet nog beslissen) en wederom de schuld over het falen van het Akkoord bij anderen neerlegt. En ik maar denken dat we in Overijssel gingen werken aan de uitvoering van Samen Werk Beter. Dan helpt dit niet echt....

 • jop

  Van die ganzen wordt je echt gestoord van,we hebben 130 ha wintertarwe in West-Brabant en er heeft een man gewoon een dagtaak aan om ze te verjagen,ondanks stokken,knalapperaten,laserlampen en afschot.

 • voortman

  Toen ik kind was leerde je: als er gansen overvliegen wordt het koud of valt de dooi in. Tegenwoordig vliegen ze alle dagen over....
  Gans is schadelijk én gans is heerlijk...... Tijd voor zeer intensief afschot én een campagne van wakker dier vóór de consumptie van dit biologische, diervriendelijk geproduceerde vlees. Afschieten is niet zielig en zeker niet zieliger dan houden in een stal om daarna levend vervoerd te worden naar een pluimveeslachterij.

 • koestal

  Op Schiphol hebben ze er ook last van ,als er een gans in de vliegtuigmotor terecht komt kost het miljoenen ,als er door de motorstoring een vliegtuig neerstort ,is de ramp niet te overzien

 • ALAMI

  Er moet een evenwicht zijn en als de boeren verlies lijden dan moet de overheid via Europa compensatie vragen.
  Dieren horen nu eenmaal in de wereld, net zoals mens die in aantal vergroot gebeurt dat ook bij wilde en commerciële sector.

  Als je ze gaat afschieten moet daar op op OIE niveau een akkoord komen.
  Industrialisatie gaat niet boven mens en dier er moet evenwicht blijven.

 • ...............

  ...ook dan wordt de schuld bij anderen neergelegd.

 • PIETER123

  Er zijn wetten zoals Darwin zegt:''voedsel aanbod is een factor als een soort uitbreid of zal uitsterven.Ruim gras aanbod en een verbod door de overheid om niet meer te bejagen.
  LTO was erg blij met een schamele vergoeding als een soort poldermodel en nu is na jaren het helemaal uit de klauwen gelopen.
  Half mei vertrekken die gasten pas wat vroeger nog half februari normaal was.
  Nu de overheid niet meer de ontspoorde kar kan trekken met geld vallen de natuur organisaties in hun eigen mes.Duizenden ganzen moet nu dood om een verder plaag te voorkomen vooral die zomergasten en nijlganzen welke de weidevogels niet dulden.Natuurwetten hebben altijd het laatste woord en de natuur kan wreed zijn maar een soort zonder natuurlijke vijanden is jagen de enige optie.

 • alco1

  @alami. Dat er er evenwicht moet zijn begrijp ik. Maar wil je de rest van je verhaal nog eens uitleggen, want daar snap ik niets van.

 • molenpad

  Beste mensen, wat doen we toch moeilijk , men haalt de kippeneieren toch ook onder de kip vandaan en eet ze lekken op. Niemand die een eitje minder eet omdat het zielig is voor de kip. Raap de ganzen eieren dit voorjaar en er zullen duizende ganzen minder zijn. Men raapte toch ook de eieren van de weidevogels , en wat gebeurd er? geen weidevogel meer te zien.Wel ook rapen in natuurgebieden. Word nu eens verstandig dan hoeft er geen gans afgeschoten te worden.

 • polsbroek

  Ganzen verjagen helpt niet ze vliegen 50 meter en ze zakken weer neer als je geluk heeft wat verder Maar dan jaagt de buurman ze weer terug Terwijl het nog niet zo veel jaren geleden is dat het een feest was als een jager er een geschoten had En nu is het een ramp En de boer kan er voor op draaien want die natuurmensen kunnen niet normaal denken

 • gjh

  alami jij begrijp er weinig van pas als je er last van hebt kun je een oordeel geven. dit probleem wordt elk jaar groter dus wordt het tijd dat er iets gebeurd het is nu de tijd dat je niet moet gaan zeuren.

 • Gerwien

  Ganzen opruimen,Dan kunnen de boeren optimaal hun landerijen gebruiken om voedsel te produceren voor de mensheid.Die zogenaamde overdrevene dieren vrienden moeten eens een keertje ophouden van zeuren .een boer weet heus zelf wel hoe ze de natuur in stand moeten houden,daar hoeven we geen dieren voor.

 • Gerwien

  Daar hoeven we geen dieren partij voor

 • politiek

  Ik denk dat @molenpad , #12 , het correct ziet. Als al die energie die nu gebruikt wordt in bestrijding, verjagen, discussies, enz. eens gestoken wordt om doodsimpel ganzeneieren te rapen dan zijn we al een aardig eind op gang. Ben overigens wel bewust dat er dan voor velen ook geen vergoeding meer is voor die zogenaamde schade. Schade die door vele als een toneelstukje gemeld worden ten koste van collega, s waar de echte schade is. Succes. !!!!!

 • zanden

  Na alle reacties gelezen te hebben:
  Ganzeneieren rapen is beter dan afschieten. ganzen hebben overigens wel degelijk een natuurlijke vijand: de vos. Maar ook die wordt geschoten.
  Industrialisatie van de melkveehouderij heeft er vooral gezorgd dat ganzen heerlijk kunnen dineren in het zeer eiwitrijke raaigras. Zelfs door een koe worden ze niet meer gestoord, die staan immers tegenwoordig zomer en winter binnen. Dus vrij baan voor de gans. Dat wij in Nederland voedsel moeten produceren voor de wereld is een arrogante stelling. Van de totale wereldvoedselproductie levert Nederland maar 1,5%. Intussen wordt er veel te veel drijfmest over sommige percelen weiland gereden. De bodem kreunt. Het water vervuilt. En de kosten zijn voor de volgen=de generatie. Grootschaligheid leidt tot meer externe kosten. Het kringloopprincipe is daarmee losgelaten, het maakt je volkomen afhankelijk van de grillige veevoerprijzen op de wereldmarkt. En het kost enorm veel landbouwgrond die we elders in de wereld met monocultutren geexploiteerd wordt. De mest gaat niet eens daarheen terug. Dat zou eigenlijk moeten. Nee, dit is de verkeerde weg. En het gaat er toch niet om hoeveel je omzet, maar om hoeveel je uiteindelijk in je portemonnee overhoudt! Niet de ganzen, maar wij mensen hebben alles uit evenwicht getrokken. Dat komt ons allen nog duur te staan. Want wat verkeerd is aangepakt, komt op zichzelf terug. Als een boemerang. Misschien zijn die ganzen wel die boemerang.

 • NoordHollander

  zou het echt niet verstandig zijn een landelijke richtlijn voor t afschot van ganzen; ik weet hier vlakbij m'n woonstee wel een paar plaatsen waar ze echt overlast bezorgen en met fatsoen geruimd kunnen worden.
  En de jagers ook 65 plussers moeten maar eens op cursus bij oudere broeders om te leren hoe je zoiets fatsoenlijk regelt en dan lekker gans eten; de gemeenteraadverkiezingen komen er aan mooi onderwerp om mee te nemen in je posters en campagnes.............

 • alco1

  @ Zanden. Maar in één ding kan ik je gelijk geven. Dat de mens inbreuk maakt op de natuur met al zijn luxe en stralingseffecten.
  Voor het overige is je commentaar als van een 'blinde'
  Als werkloze, oudere of gehandicapte, zou ik me maar grote zorgen maken als mensen als jij het voor het zeggen kregen.

 • Mels

  @zanden is in dit geval een gans zonder kop,kakelen zonder de waarheid te vertellen. Halve waarheden en aannames hebben we Wakker Dier al voor,daar kunnen we de halve waarheden die deze zanden verkondigt prima bij missen.

 • Gerd

  Eier wegnehmen helpt niet - die Ganzenlegen nieuwe....

 • dereus

  haal je die toch ook weer weg

 • schoenmakers1

  nee zanden, de linkse rakkers zijn de boemerang, problemen zijn er om opgelost te worden, deze personen proberen alleen de problemen in stand te houden

 • Ansens ansens

  In theorie zou het rapen van eieren kunnen. Echter natuurmonumenten beleid met de mond te willen meewerken aan het rapen in 'hun' gebieden, maar in werkelijkheid worden alle juridische registers opengetrokken om dit onder het mom van verstoring van kwetsbare flora en fauna vervolgens door de provincie te laten verbieden. Een tweede aspect is arbeid. Je moet een aantal malen de gebieden in om te schudden, dompelen etc. De NMO roepen om het hardst dat ze hier door de bezuinigingen geen menskracht voor hebben. Wie betaald dan het gelag? De jager mag niet jagen, de boer niet verjagen, vrijwilligers van de ANV vinden één keer wel leuk, maar zie je dan ook niet meer. Kortom in de praktijk gebeurd er niets en de boeren zitten alsnog met de ganzen en met de schade.

 • Jaap39

  We kunnen hier nu wel allerlei betogen houden maar laten we nu in de eerste plaats als de sodemieter de populatie ganzen dusdanig reduceren dat er op zijn minst aaceptabel gevlogen kan worden bij vliegvelden.
  Vervolgens ook het teveel aan ganzen bij landbouw schade afschieten. Bij echte schade aan gewassen leggen we claim volkomen legitiem bij de natuurorganisaties.....
  Zo leggen we de kosten van het houden van dieren bij de natuurorganisaties. Wie dieren wil houden moet daar de kosten van dragen.

 • Mels

  Idd Jaap39,de kosten van het houden van vee komen ook(grotendeels) op het bordje van de veehouder,de EU betaald ook een deel. Hoe groot is het deel wat bij de natuurorganisaties wordt betaald door de burger? Ik denk van 100%,mag diezelfde burger dan idd ook opdraaien voor de kosten van zijn dierhouderij? Ik denk het wel.

 • perdix

  Inderdaad goed gedaan Overijssel, nu Zeeland nog over de streep trekken . . .

 • koestal

  wat zijn nu nog boervriendelijke provincies behalve Overijsel ?

 • Mozes

  @koestal, dat zijn die provincies waar nog voldoende CDA in het provinciebestuur zit. Denk daar aan bij de komende verkiezingen.

 • PetervanKempen

  Natuurmonumenten geeft in hun verklaring een verkeerd beeld. Zij weten heel goed dat VogelBescherming niet in de FBE zit en dat zij dus een minderheids standpunt hadden. Laat hen eerst eens uitleggen hoe zij hun opvang en voedsel voor wel gewenste ganzen in Overijssel regelen. Omdat ze dat niet kunnen , dit geblaat. Niet sterk en niet geloofwaardig. De Gedeputeerde gaat echt niet de rekening oppakken voor onbeperkte opvang van winterganzen zoals in G7 de bedoeling was, voor die hobby van TBO's is geen geld meer.

 • koestal

  Mozes ,hoe zit het met de NB vergunningen in Overijsel ?

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.