Home

Nieuws 2 reacties

Extra beperking gebruik metam-natrium

Den Haag - De bloembollenteelt en de pootaardappelteelt moeten rekenen op extra maatregelen om mogelijke blootstelling van omwonenden aan het bestrijdingsmiddel metam-natrium te beperken.

Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Metam-natrium kan bij de mens irritatie veroorzaken aan de huid en luchtwegen.

De staatssecretaris gaat met LTO Nederland en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie overleggen over een extra teeltvrije zone en het verplicht stellen van extra blootstellingsreducerende maatregelen.

Metam-natrium wordt ingezet om aaltjes te bestrijden.  De Europese Unie heeft het gebruik ervan verboden, omdat er onvoldoende gegevens waren om gevaar voor mens, dier of milieu uit te sluiten. De Efsa heeft het middel op basis van nieuwe gegevens opnieuw bekeken. De weg ligt nu open voor bestrijdingsmiddelfabrikanten, om een toelating voor het product aan te vragen.

Het middel mag alleen in uitzonderingsgevallen, en dan niet vaker dan eens in de vijf jaar op hetzelfde perceel worden toegepast. Alleen als het nodig is om het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) te bestrijden kan Nederland toestaan om het middel binnen die termijn van vijf jaar nog eens toe te passen. Het afgelopen jaar is dat gebeurd op in totaal 3,5 hectare.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden heeft het afgelopen jaar een negatief advies afgegeven voor de toepassing van het bestrijdingsmiddel. De staatssecretaris heeft echter het gebruik ervan toch toegestaan, vanwege het grote belang van het middel voor de betrokken bedrijven en vanwege de uitroeiingsverplichting.

Laatste reacties

  • agratax2

    Voor 3,5 ha zal er geen fabrikant zijn die een toelating aanvraagt tegen een kosten post die eerder is de miljoenen loopt dan in de tonnen. Hiermee is dit middel dan voorgoed weg en is er geen alternatief. En waar praten we over 3,5, ha op enkele miljoenen ha's en dan ook nog steeds ergens anders. Het lijkt me dat dit echter minder schadelijk is dan fijnstof in de Randstedelijke straten dag in dag uit.

  • Broes

    @agratax1: Metam-natrium werd op grote schaal toegepast in de land- en tuinbouw. In 2012 werd het middel op meer dan 5603 hectare landbouwgrond gebruikt. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 10.000 voetbalvelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.