Home

Nieuws

Europa wil regels voor steun versoepelen

Brussel - De regels voor staatssteun in de landbouw worden aangepast aan het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. De Europese Commissie heeft deze week nieuwe regels gepubliceerd, waarop nog commentaar geleverd kan worden. De nieuwe regels verruimen de mogelijkheden van staatssteun, zegt de Europese Commissie.

LTO Nederland heeft de nieuwe regels nog niet nauwgezet beoordeeld maar is in zijn algemeenheid niet heel blij met verruiming van de mogelijkheden, omdat Nederland doorgaans geen gebruik maakt van de mogelijkheden van staatssteun. Meer staatssteun in andere landen betekent dan meestal een concurrentienadeel voor de Nederlandse boeren en tuinders.

De voorstellen komen volgende maand op de agenda van de raad van landbouwministers.

De regels hebben onder meer betrekking op steun bij misoogsten, ziekteuitbraken en wildschade, investeringssteun aan jonge boeren, steun voor de instandhouding van landschappen en gebouwen, verplaatsingsregelingen, pensioenregelingen, structuurverbeteringen en verbeteringen van kwaliteit en innovaties in de productie.

Of registreer je om te kunnen reageren.