Home

Nieuws 13 reacties

'Doe alsof Brussel derogatie heeft verleend'

Doetinchem - Gewoon mest uitrijden voor de eerste snede zoals andere jaren, ook al is derogatie nog niet binnen. Dit advies geven mestspecialisten.

Wat moeten melkveehouders nu doen, zolang het nog niet duidelijk is of er wel of geen gebruik gemaakt kan worden van derogatie? In Brussel zal het Nitraatcomité op z'n vroegst 23 april een beslissing nemen op het verzoek van Nederland om 250 kilo stikstof uit graasdiermest per hectare toe te staan in plaats van 170 kilo. Als het weer en het land toelaten gaan melkveehouders binnenkort het land op om mest uit te rijden om zo een beste eerste snede gras te krijgen. Moeten ze nu minder mest uitrijden dan dat ze deden in het verleden met derogatie op zak?

Mestspecialisten van grote voerbedrijven weten eigenlijk ook niet goed wat ze hun klanten nu moeten adviseren. Een rondgang leert dat ze allemaal verwachten dat derogatie er wel komt. Wellicht geen 250 kilo stikstof, maar dan op z'n minst ergens rond de 230 kilo, zeggen de adviseurs. Oud-minister Cees Veerman reageerde vorige week tijdens een bijeenkomst van Flynth in Drachten bezorgd op de situatie. Hij vraagt zich af of de derogatie Nederland wel wordt gegund door andere lidstaten. Het binnenhalen van de derogatie is dan ook nog geen gelopen race, aldus de oud-bewindsman.

"Rustig blijven", zegt Johan Temmink, specialist mineralen bij ForFarmers. Zijn advies aan melkveehouders is om de eerste snede gras normaal te bemesten. Temmink: "De eerste snede is de belangrijkste. Je hebt dan de minste verliezen en de beste opbrengsten", zegt hij. Mocht het Nitraatcomité beslissen geen derogatie te verlenen aan Nederland dan kunnen boeren bij de volgende bemesting daar rekening mee houden. "23 April is ook eigenlijk een week of veertien dagen te laat. In april gaat de mest ook het maisland op. Als boeren daarvoor weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze bijsturen", reageert Temmink die het onbehoorlijk vindt dat een klein gedeelte van het land, namelijk de zuidelijke zand- en lössgronden waar de nitraatnormen niet worden gehaald, de rest van het land in een houdgreep neemt.

Mestspecialist Wiebren van Straalen van LTO Noord zit op dezelfde lijn als Temmink. "Gewoon mest uitrijden, zoals je dat normaal met derogatie ook zou doen volgens de goede bemestingspraktijken. Verkoopleider rundvee Edwin van Werven van voerbedrijf De Heus sluit zich hierbij aan. "Wij rekenen nu met 250 kilo en maken een voorlopige mestberekening voor onze klanten op basis van derogatie", zegt Van Werven.

Wie nu kiest normaal te gaan bemesten alsof derogatie binnen is moet dan mogelijk na de tweede snede gras een eventuele korting op de drijfmestgift voor lief nemen. Echter dit heeft ook de minste financiële impact ten opzichte van korten op de drijfmestgift bij de eerste snede en later meer uitrijden als derogatie wel volgt.

Voor veel melkveebedrijven, vooral de extensievere en op zandgrond, is de stikstofnorm niet de grootste beperking, maar de fosfaatnorm. Bedrijven die goed scoren op het gebied van bedrijfsspecifieke excretie (BEX) rijden doorgaans niet de 250 kilo stikstof uit graasdiermest op het land. Specialisten adviseren melkveehouders om goed te kijken wat de BEX-score vorig jaar was en wat de verwachting is voor dit jaar, zodat een schatting gemaakt kan worden hoeveel mest er geplaatst mag worden. Een monster nemen van de mest in de kelder is ook voor veel bedrijven geen overbodige luxe, adviseren specialisten. Vooraf is dan duidelijk wat de gehalten zijn en weet de boer hoeveel er op het land komt.

Elk bedrijf dat gebruik maakt van derogatie is verplicht een mestboekhouding op te stellen. Advies is om dat nu ook te doen, ook al is er nog geen groen licht voor derogatie. Mocht dat eind april wel komen dan kan met eventuele kleine aanpassingen de boekhouding in orde gemaakt worden.

Laatste reacties

 • koestal

  inderdaad gewoon mesten ,laat die ambtenaren en politici maar aan zeuren ,ze zijn allemaal nog op wintersport ! daar kun je niet op wachten

 • sexbom

  wat een gelul over een beetje stront.

 • brouwer112-c1

  je kunt de mest in de put wel bemonsteren, maar je wordt toch aan de fofortaire normen gehouden als je mest uitrijdt op eigen grond
  dus dan weet je alleen hoeveel je te weinig bemest
  belachelijk natuurlijk!!

 • polsbroek

  Een beschamende vertoning Onbehoorlijk bestuur om ons zo lang in onzekerheid te laten Dat alles dank zij Brussel

 • somporn

  Eu orgaan is veel te log,zoiets moet toch eigenlijk ieder lidstaat zelf kunnen beslissen,laat de geleerden nu eens gewoon een eerlijk antwoord geven en
  zorgen dat de landbouw behouden blijft voor NL omdat deze gewoon veel geld in het laatje brengt.

 • a.t.herwijnen

  Wat een farce. Men moet zich schamen ook hier in politiek Den Haag.
  Hieruit blijkt wel dat de invloed van Nederland in Brussel niets voorstelt.

 • alco1

  Ik las het op een ander lijntje.
  Derogatie heeft niets te maken met het gezond houden van grond lucht en grondwater.
  Het is een onderhandelingsmiddel.
  Te gek voor woorden.

 • Sjaak

  Volgens mij, heb ik op dat lijntje ook de opmerking gemaakt, dat dat juridisch aanvechtbaar is...niks onderhandelen, gewoon derogatie afdwingen. Als de mestverordening niet juist is, moet die maar aangepast worden....

 • Mozes

  Uit verschillende berichten heb ik begrepen dat het probleem met de derogatie vooral veroorzaakt wordt door zuid-oost Nederland. Vrijwel heel Nederland voldoet al aan de Europese nitraatnorm behalve zuid-oost. Brussel eist aanvullende maatregelen in zuid-oost Nederland voordat de derogatie toegekend wordt. Hoe deze aanvullende maatregelen er precies uit moeten zien is een punt van onderhandeling. In december zijn al aanvullende maatregelen voor zuid-oost Nederland afgekondigd maar die gaan Brussel mogelijk niet ver genoeg.

  Een aantal jaren geleden hebben belangenbehartigers zich ingezet om mestscheiding toegestaan te krijgen wat ook gelukt is. Nu een aantal jaren later moeten wij ons afvragen of het belang van de boeren in zuid-oost Nederland hier wel mee gediend is geweest. Misschien wel op de korte termijn, maar als wij zien waar het op dit moment toe geleid heeft had de mestscheiding er nooit moeten komen.

 • minasblunders1

  Dat is nu wat ik al jaren zeg: dit hele 'milieuprobleem' is in het leven geroepen om bepaalde politieke doelen te realiseren. De bedoeling is om hier een flink stuk landbouw om zeep te helpen ten faveure van de minder kansrijke gebieden in Europa, hierbij gaat het om een flink deel van de intensieve varkens- en kippenhouderij en akkerbouw. Omdat het Europees recht verbiedt om personen of groepen te benadelen (ook eigen burgers), heeft men ervoor gekozen om een milieuprobleem in het leven te roepen. Het is niet voor niets dat men, hoewel al jaren blijkt dat de berekeningen in de mestwet onmogelijk kunnen kloppen, halsstarrig doorgaat met deze tenenkrommende onzin. Het is namelijk gewoon afgesproken in Brussel. Jammer dat er nog steeds boeren zijn die alles op alles zetten om in de kont van de overheid te kruipen en dit alles nog serieus nemen ook.

 • minasblunders1

  Reactie 10 is overigens een reactie op 7.

 • henk11

  Dit geblunder heeft invloed op inkomens van agrariërs
  Kan dit wel ?

 • koestal

  Bureaucratie viert hoogtij

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.