Home

Nieuws 728 x bekeken

Dijksma nog niet akkoord met kadavertarieven

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw is nog in overleg met Rendac over het beperken van de tariefsverhoging voor het ophalen van kadavers. Rendac stelde voor om het tarief voor 2014 met 60 procent te verhogen. Na overleg met het ministerie is deze verhoging teruggebracht naar 40 procent, doordat financiering van de extra kosten voor de calamiteitenreserve volledig via het Diergezondheidsfonds zal lopen. Het ministerie betaalt hierbij de helft van de kosten.

De financiering voor het ophalen van kadavers in geval van een dierziektecrisis liep in 2012 en 2013 wel via de Rendac-tarieven.

Dijksma is nog niet tevreden over de tarieven. Ze gaat met Rendac in gesprek om te kijken hoe de tarieven verder naar beneden kunnen, onder andere door een meer evenwichtige benadering van de schommelingen in de tarieven. Dijksma vindt het belangrijk dat kadavers overal in Nederland voor een betaalbaar tarief worden opgehaald, om dumping te voorkomen.
Landbouweconomisch instituut LEI concludeert in een studie dat de huidige systematiek voor de totstandkoming van de tarieven goed is en past bij het liberalisering van de markt voor slachtafval en het monopolie op de kadavermarkt. Het LEI adviseert deze methodiek te behouden. De tarieven bestaan nu uit de kosten die worden gemaakt bij het ophalen en verwerken van de kadavers, minus de opbrengsten van de productie die hieruit voort komt. Rendac mag tevens een ondernemersvergoeding rekenen. Omdat de opbrengsten van deze producten sterk schommelen, fluctueren ook de ophaaltarieven. Het LEI adviseert om hier meer transparantie in te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.