Home

Nieuws 19 reacties

Derogatie hangt af van maatregelen nitraatrichtlijn

Den Haag – Zijn de maatregelen die Nederland voorstelt in de gebieden die nog niet voldoen aan de nitraatrichtlijn voldoende?Dat is de vraag waar het Nederlandse landbouwministerie met de Europese Commissie over discussieert.

Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw tijdens een debat in de Tweede Kamer, nadat een ruime Kamermeerderheid om opheldering heeft gevraagd over de onderhandelingen over de derogatie, omdat deze veel langer duren dan gepland.

Dijksma zegt het signaal dat Nederland het derogatieverzoek te laat heeft ingediend niet te herkennen. Ze wijst erop dat Nederland al pro-actief met een derogatieverzoek bezig is, terwijl het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn nog niet is goedgekeurd.

De mestmaatregelen in de zuidelijk zand- en lössgebieden lijken hiermee het gevoelige punt te zijn voor goedkeuring van het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn in Brussel. De Europese Commissie moet goedkeuring geven aan het nieuwe mestbeleid in het kader van het vijfde actieprogramma, voordat het nitraatcomité een besluit kan nemen over het derogatieverzoek om onder voorwaarden meer dierlijke mest te mogen gebruiken ten opzichte van de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare.

In Nederland wordt in de meeste gebieden voldaan aan de norm van 50 mg nitraat per liter in het grondwater. In het zuidelijk zand- en lössgebied wordt deze norm echter nog niet gehaald. Daarom heeft Dijksma de mestnormen voor deze gebieden aangescherpt in het nieuwe actieprogramma. Per 1 januari is de werkingscoëfficiënt voor varkensmest in dit gebied verhoogd van 70 naar 80 procent. Daarnaast wordt per 2015 de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen in het gebied met 20 procent verlaagd voor uitspoelingsgevoelige gewassen inclusief mais.
Om de kwaliteit van het oppervlaktewater overal in Nederland te verbeteren worden generiek de fosfaatnormen verlaagd, zoals ook al aangekondigd in het vierde actieprogramma. Hierbij wordt toegewerkt naar evenwichtsbemesting. Via het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer worden bovendien lokale en regionale maatregelen genomen.
Dijksma zegt te proberen om het derogatieverzoek zo snel mogelijk naar een goed einde te brengen. "Het belang van derogatie is écht heel groot. Er is geen spoor van twijfel over hoe belangrijk het is", aldus Dijksma. Ze wijst er tevens op dat haar waarschuwing vorig jaar, dat strengere maatregelen echt nodig zijn om derogatie te kunnen krijgen, dus niet voor niks was.

Laatste reacties

 • Schoppenboer

  Evenwichtsbemesting fosfaat??? Heeft Dijksma nog niet in de gaten dat we met akkerbouwproducten veel meer fosfaat afvoeren dan dat we nu nog via mest mogen aanvoeren? Over welk evenwicht heeft Dijksma het hier?

 • dommelje

  helupp waar is bleker met zijn boeren verstand

 • wmeulemanjr1

  Krijgen boeren in de zuidelijke zand en lössgebieden dan ook schadevergoeding als daar veel scherper bemest moet worden of is het gewoon weer slikken.

 • minasblunders1

  Meuleman, er zijn zat intensieve bedrijven in de buurt. Laten ze daar maar flink zwarte mest halen, dan is dat ook weer weggewerkt.

 • harrrie111

  Ja Minasblunders, laat ze op de zuidelijke zand maar eens eerst normaal bemesten en niet zoals er sommigen bij zijn die dumpen. het is nu nog rustig maar als het land en het weer het toelaat hou ik mijn hart vast. En de normalen agrarier moet het bekopen met een normen verlaging.

 • LUCTOR

  Het gebeuren mestwet is rijp voor de vuilnisbak als boer van middelbare leeftijd weet ik maar al te goed dat je de grond sneller kunt verschralen als vruchtbaar maken. Met de mestwet van nu loopt de vruchtbaarheid op een draf achteruit onder de koeien boeren is er nu al een ruwvoer te kort met een landelijke veebezetting van de jaren dertig van de vorige eeuw raar raar hoe kan dat? Zou tegen de politiek zeggen zo door gaan dan kan NL op korte termijn ontwikkelings hulp ontvangen in plaats van te geven.

 • minasblunders1

  Intensiveren Klompjan, dat is de enige manier om je land voldoende te kunnen bemesten. Hoe intensiever hoe gunstiger de mestwet uitpakt.

 • Mozes

  Juist @harrie111 #5, de illegale mestdumping door varkenshouders in zuid-oost Nederland dreigt de derogatie voor heel Nederland op het spel te zetten.
  Een paar dagen geleden had ik een intermediair aan de telefoon om de mestafvoer voor dit jaar te bespreken. We hadden het ook over de derogatie. Hij vertelde dat bij het niet toekennen van de derogatie de melkveehouders een veer moeten laten maar het verder wel overleven. De varkenshouderij zal volgens hem volledig weggevaagd worden. Bij het niet toekennen van derogatie zal er een enorm aanbod komen van rundveemest. Akkerbouwers hebben liever rundveemest dan varkensmest waardoor het aanbod rundveemest die van varkens zal verdringen. Tegelijk probeerd Duitsland steeds meer de Nederlandse mest buiten te houden. Het gevolg zal zijn dat varkenshouders met hun mest nergens meer heen kunnen. Als wij de derogatie niet krijgen als gevolg van de mestdumping in zuid-oost Nederland heeft deze mestdumping uiteindelijk geleid tot de totale ondergang van de varkenshouderij.

 • minasblunders1

  Nee Mozes, niet het dumpen van die mest door de varkenshouders is de oorzaak, maar de volkomen absurde mestwet waardoor die enorme hoeveelheden zwarte mest ontstaan. Maar inderdaad, ik heb al vaker gezegd: het 'probleem' is binnen 24 uur opgelost als de intensieve bedrijven eindelijk hun mond eens zouden opendoen. Dan zal het criminele ministerie van onkunde er niet meer omheen kunnen dat je a) de mestproductie niet op deze manier kunt uitrekenen en b) dat je de aan de landbouw toegeschreven 'verliezen' ook niet op deze manier kunt uitrekenen. Sterker nog: van die 'verliezen' (lees: vervuiling) zal niets meer overblijven.

 • Mozes

  Leg eens uit minasblunders waarom intensieve bedrijven in de huidige mestwet in werkelijkheid meer mest hebben dan op papier.

 • minasblunders1

  Mozes, ik heb dit al uitgelegd in 'nog geen besluit derogatie Brussels nitraatcomité'. Maar ik wil dit er nog aan toevoegen:

  Je hebt eerst 25.000 kg. melk per ha. en nadat je de helft van je grond hebt verhuurd/verkocht, heb je 50.000 kg. melk per ha. In het eerste geval mag je de N en P uit 25.000 kg melk per ha. compenseren door een gelijke hoeveelheid aan N en P uit aangevoerd voer, vóór je mest af moet zetten. In het tweede geval mag je de N en P uit 50.000 kg.melk per ha. compenseren door een gelijke hoeveelheid aan N en P uit aangevoerd voer, vóór je mest af moet zetten. Dit komt omdat men de N uit melk en voer én de P uit melk en voer als gelijkwaardig beschouwt. Zelfs een blind paard kan zien (en snappen) dat je in het tweede geval veel meer mest op je eigen land kunt aanwenden.

  Voor de duidelijkheid: bij een extensief bedrijf (onder de 3 gve per ha.) werkt dit precies omgekeerd.

 • minasblunders1

  Overigens heb je in beide gevallen ALTIJD een 'perfect sluitende kringloop', maar in het tweede geval op een niveau dat 2x zo hoog ligt.

 • minasblunders1

  De laatste zin van #11 moet zijn: 'Als je extensiveert werkt dit precies andersom'.

 • blc1

  Zuinig omspringen met de juiste stikstof- natuurlijk alleen maar ammoniakaal of amide -op de zandgronden kan helpen om het grondwater schoner te maken. Kom op 25 feb naar PPO Vredepeel om te hoe dat kan : zie www.schoon-zuinig-precies-bemesten.nl

 • Mozes

  Minasblunders1 #11, wat ben je toch weer aan het fantaseren. De huidige mestwet (die al 8 jaar bestaat) is geen balansboekhouding. Er wordt geen afvoer en aanvoer tegen elkaar verrekend.

 • minasblunders1

  Er zijn dus toch nog blinde paarden die het niet (willen) zien.

 • landboer

  Klompjan die koeien uit de jaren dertig vraten de helft van de koeien nu

 • LUCTOR

  Landboer juist daardoor zal de verschraling van de huidige landbouwgrond nog verder achter uit hollen met de huidige mestwet want het is nu nog net als in de jaren dertig van alleen maar geven gaat de beste koe dood.

 • gjh

  klompjan helemaal mee eens het is triest te zien hoe de grond verschraalt

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.