Home

Nieuws 2 reacties

Britse overstromingscrisis verergert

Somerset - De Britse overstromingscrisis verergert met de dag, waarbij niet alleen steeds meer woningen maar ook boerderijen en landerijen onder water komen te staan.

Behalve in het noodgebied in Somerset nemen de problemen vooral langs de 350 kilometer lange Theems gestaag toe.

Ook deze week blijft het in grote delen van het land vrijwel onophoudelijk zwaar regenen. De nood onder de boeren wordt dan ook steeds erger, stelt vice-voorzitter Meurig Raymond van de National Farmers Union: ''Zelfs nu een steeds groter deel van het land met overstromingen te kampen heeft, weigert de Britse natuur- en milieudienst in te zien hoe zwaar boeren geestelijk, fysiek en financieel worden getroffen. De laatste jaren is voorrang gegeven aan terugkeer van de natuur en het wild en zijn de belangen van de boeren en andere bewoners uit het oog verloren.''

De milieudienst Environment Agency heeft nu wel toegegeven dat het baggeren van de rivieren en stromen is verwaarloosd (de wateren verloren daarmee opslagcapaciteit). De zwaar belaagde dienst wijst daarbij echter ook op de bezuinigingen, waardoor niet voldoende geld meer beschikbaar is. Inmiddels heeft de regering zo'n 12 miljoen extra beschikbaar gesteld om de eerste maatregelen uit te voeren.

De NFU heeft haar leden opgeroepen in nood verkerende collega's bij te schieten. Veel boeren in overstroomde gebieden zitten inmiddels zonder groenvoer of hooi en stro. In veel gevallen zijn ingekuild voer of hooibergen niet meer te gebruiken. Veel veehouders hebben om die reden of omdat hun stallen onder water staan, een veilig heenkomen voor hun dieren moeten zoeken. De NFU probeert nu te bemiddelen tussen de slachtoffers en collega's die hulp kunnen bieden.

De bond wil verder dat de regering een beroep doet op de noodfondsen van de Europese Unie. In Britse media, maar ook in regeringskringen wordt bovendien gesuggereerd een deel van het budget voor ontwikkelingshulp in te zetten voor de slachtoffers van overstromingen in eigen land.

Laatste reacties

  • schoenmakers1

    ja, de doorgeslagen natuurplannen maken het zo erg dat westeuropa zich genoodzaakt zien om ontwikkelingsgeld in te zetten om het land weer bewoonbaar te krijgen, wat zal ik zeggen, beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald, dit geld ook voor nederland

  • geen boer

    wanneer we niet uitkijken gaan we hier dezelfde kant op. Waterschappen worden niet meer bestuurd door boeren maar door pijprokende onderwijzers op sandalen die wel weg weten met de enorme financiële buffers. Het één na de andere onzinnige natuurproject wordt momenteel opgeleverd, betaald van uw waterschapslasten. Ondertussen moet zogenaamd het waterpeil op steeds meer plekken omhoog, omdat we anders 'verdrogen'.

Of registreer je om te kunnen reageren.