Home

Nieuws 1 reactie

20 procent dijken onder de norm

Tiel - Er is nog enorm veel werk te verzetten om de dijken daadwerkelijk zo te versterken en te verbeteren dat de gebieden achter de dijken niet overstromen bij een grote watertoevloed. Dat werd woensdag duidelijk uit de woorden van dijkgraaf Roelof Bleker van het Waterschap Rivierenland toen hij een toelichting gaf op de situatie in zijn gebied.

Van het totale aantal kilometers aan dijken in het Waterschap Rivierenland voldoet - bijna twintig jaar nadat de rivieren in januari 1995 op een recordhoogte stonden en 250.000 mensen geëvacueerd moesten worden vanwege de gevaarlijk hoge waterstand van de Rijn, Maas en de Waal – zo'n 20 procent nog steeds niet aan de huidige normen die gesteld worden aan veilige dijken. Het gaat om in totaal ruim 200 kilometer aan dijken.
Het percentage dijken dat niet voldoet aan de normen zal waarschijnlijk verder stijgen, omdat gewerkt wordt aan een nieuwe normering die beter inspeelt op de klimaatveranderingen die kunnen leiden tot een toename van het af te voeren water door de rivieren. Toch is Bleker tevreden over de dijkverbeteringen sinds 1995. "De dijken zijn sterker dan ooit. Dat er nog dijken onder de norm zitten wil niet zeggen dat ze slecht zijn", aldus Bleker.
Wat in de ogen van de dijkgraaf wel een duidelijk onderschat probleem is, is het zogenaamde 'piping'. Uit een onderzoek uit 2012 blijkt het effect van piping - het proces van wegspoelen van zand onder de dijk - een groter risico te vormen voor de rivierdijken dan gedacht. Dat geldt alleen al voor ruim 200-250 kilometer aan dijken in het rivierengebied van het waterschap. "Er loopt op dit moment een onderzoek  naar piping, want de huidige rekenmodellen kloppen niet. Piping treedt op een andere manier op dan we altijd gedacht hebben."

Wanneer er meer duidelijkheid is en wat het betekent voor de dijkverbeteringen kon Roelof Bleker nog niet zeggen. "We moeten dat onderzoek afwachten."

Eén reactie

  • NoordHollander

    ja die dijken wie gaat daarover hoogheemraden dijkgraven of wat voor snaken dan ook is volgens een simpele burger slecht geregeld het korte stukje omringdijk van bovenkarspel naar hoorn is maar zo'n vijf jaar dicht geweest een paar wisselingetjes van aannemer daarna nog een stukkie verzakt ga zo maar door eindresultaat volgens mij veel te lang geduurd en de bewoners en zichzelf fantastisch voor de gek gehouden

Of registreer je om te kunnen reageren.