Home

Nieuws 1 reactie

Veerman nieuwe voorzitter Nationaal Groenfonds

Wageningen - Oud-landbouwminister Cees Veerman is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Groenfonds. Hij heeft de functie overgenomen van Pieter van Vollenhoven.

Het Groenfonds heeft als doel het behoud en beheer van natuur en landschap en realisatie van nieuwe natuur in Nederland te bevorderen. De kernactiviteiten zijn het kassieren en financieren van natuur, fondsenwerving, strategische advisering en markt- en productontwikkeling en voorlichting en advies op het gebied van natuur. Het fonds wil de samenhang  tussen natuur, samenleving, economie en omgeving versterken, bijvoorbeeld door de financiering van projecten waarin landbouw, toerisme of openluchtrecreatie worden gecombineerd met natuur. Het Groenfonds financiert natuur- en landschapsprojecten in Nederland met het oogmerk nieuwe natuur te laten ontstaan. Het fonds valt onder het ministerie van Economische Zaken. Het fonds heeft een portefeuille van €750 miljoen en beheert ook nog eens €450 miljoen aan natuurgeld.

Het Groenfonds verricht de kernactiviteiten voor alle partijen, zowel publiek als privaat, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van en het behoud van natuur en landschap: overheden, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren zoals landgoedeigenaren en boeren, en 'groene' ondernemers. Zo zijn door het fonds al ruim duizend natuur-, landschaps- en duurzame projecten in Nederland gefinancierd.

Van Vollenhoven was in 1994 betrokken bij de oprichting van het Groenfonds en sindsdien voorzitter. Het ministerie van EZ en de gezamenlijke provincies  zijn verantwoordelijk voor de benoeming van diens opvolger Veerman.

Eén reactie

  • Ad7

    van Pieter kon ik het begrijpen, maar voor Veerman is het naar mening schrale troost!

Of registreer je om te kunnen reageren.