Home

Nieuws

Teveel fijnstof uit veehouderij bij 111 woningen

Den Haag - Bij 111 woningen in de directe omgeving van veehouderijbedrijven is de concentratie fijnstof te hoog. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit de rapportage blijkt dat de lucht in Nederland schoner is geworden. Bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijnstof ruim onder de grenswaarden.

In de omgeving van 63 veehouderijbedrijven verdeeld over 19 gemeenten is het fijnstofgehalte te hoog. In drie gemeenten wordt ook de jaarnorm overschreden. De bedrijven liggen vooral in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.

In het NSL werkt de rijksoverheid samen met provincies en gemeenten om gezondheidsschade door luchtverontreiniging te verminderen. De knelpunten met uitstoot van fijnstof worden aangepakt door een nieuwe regeling, waardoor strenge emissie-eisen gaan gelden voor de veehouders die hun stal willen uitbreiden, stelt Mansveld. Daarnaast voeren provincies en gemeenten beleid dat er op is gericht de luchtvervuiling door de veehouderij snel op te lossen.

Of registreer je om te kunnen reageren.