Home

Nieuws 3 reacties

PvdD komt met plan voor verbod middelen

Den Haag – De regering moet de aangenomen moties over het beperken of verbieden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen uitvoeren. Dat vindt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ze heeft een plan van aanpak geschreven over de wijze waarop staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken dit kan doen.

Ouwehand doelt op de aangenomen moties die vragen om een verbod op glyfosaat voor particulier gebruik en gebruik door gemeenten, het verbod op neonicotinoïden en het uitfaseren van het gebruik van metam-natrium uit te voeren. Ook nam de Kamer een motie aan die vraagt om een verbod op het gebruik van bepaalde fungiciden die mogelijk verband houden met resistente schimmelziektes bij mensen.

Tot nu toe werden de aangenomen moties niet uitgevoerd, omdat er volgens Dijksma juridische bezwaren zijn. Er is volgens haar onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat de middelen ook een negatief effect op de bijenstand of mens of milieu hebben, waardoor  een verbod juridisch niet houdbaar is. Ook Ctgb en Efsa hebben ondanks het herzien van enkele toelatingen de toelatingen niet definitief ingetrokken. Ouwehand bestrijdt dit. Zij vindt dat de maatregelen ook op basis van het voorzorgsprincipe genomen kunnen worden. "Een onmiddellijk verbod via een noodmaatregel zou inderdaad juridische haken en ogen hebben. Maar via het opstarten van een reguliere procedure is het wel mogelijk om de middelen te verbieden", aldus de PvdD. "Om op te kunnen treden is het voldoende dat nadelige gevolgen van de gewasbeschermingsmiddelen op mens of milieu niet kunnen worden uitgesloten", aldus de PvdD. Landen als Denemarken, Polen en Hongarije verbieden ook bepaalde middelen of toepassingen.
Dijksma heeft toegezegd het voorstel van de PvdD te gaan bekijken. Ze zal later reageren.

Volgens de PvdD staat Nederland samen met Japan en Zuid-Korea in de top drie van landen waar per hectare de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Laatste reacties

  • cpm.vandeursen

    Boerderij hou nou eens op om die onzin die de PvdD elke keer uitkraamt op jullie site te zetten. De enige manier om hun stil te krijgen is ze te negeren en stil te zwijgen.

  • agratax2

    PvdD moet niet rekenen met hoeveelheden per hectare, maar met hoeveelheden per ton geoogst product.. De landen die zij aanhalen zijn toevalig de landen met de hoogste opbrengsten en de meest intensieve teelten.

  • ae-ea

    #1 Helemaal mee eens, Of heeft de BOERDERIJ meer lezers in Den Haag als op het platteland. Het moet toch zo zijn dat wij betalen, ook wij bepalen!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.