Home

Nieuws

Overeenstemming over schadeafhandeling aardbevingen bij boeren

Zwolle - Op korte termijn kunnen aardbeving schades aan mestkelders aangepakt worden. Er is eindelijk duidelijkheid over hoe om te gaan met die schades aan mestkelders en drainage als gevolg van een bevende aarde.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), LTO Noord en Federatie Particulier Grondbezit hebben een uitgebreide studie laten uitvoeren door advies- en ingenieursbureau Grontmij. Met deze studie wordt tegemoetgekomen aan de veelgehoorde zorgen van boeren over schade aan mestkelders en drainage door aardbevingen.

In de studie concluderen deskundigen na onderzoek aan mestkelders dat aardbevingen daadwerkelijk schade kunnen veroorzaken aan dergelijke bouwwerken. Om tot die conclusie te komen zijn vergelijkingen uitgevoerd van verschillende schades door bouwkundige experts. Op basis van de uitkomsten van de studie zijn protocollen ontwikkeld voor het bepalen van de schade aan mestkelders en drainage, veroorzaakt door aardbevingen.
Bij de schade aan de mestkelders is niet de lekkage van binnen naar buiten het probleem, maar is vooral de toevoer van grondwater in de mestkelder het grote probleem. aldus de Grontmij. Door het extra water in de mestkelder wordt de mest verdund. Gevolg is dat boeren meer moeten uitrijden of afvoeren, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Alleen bij lage grondwaterstanden kan door scheuren in de kelder mest weglopen. Deze vervuiling is heel klein, het gaat om grond van maximaal 10 tot 20 centimeter uit de wand en speelt geen rol van betekenis, volgens de onderzoekers.
Volgens Sander van Rootselaar, woordvoerder van de NAM zijn de protocollen in goede samenwerking tussen alle betrokken partijen ontstaan. Van Rootselaar denkt dat begin 2015 de gemelde schades kunnen worden afgehandeld. Het gaat volgens de NAM-woordvoerder om een veertigtal meldingen. Van Rootselaar: "Nu er duidelijkheid is, kunnen de inspecties snel plaatsvinden, waarna zaken snel financieel afgehandeld zullen worden." Sander van Rootselaar is niet bang dat er onder de meldingen veel probleemgevallen zullen zitten waarbij het toerekenen van de schade aan een aardbeving niet eenduidig is. "Ook bij twijfelgevallen zal de NAM voor compensatie zorgen."
Hilbrand Sinnema, als provinciaal voorzitter Groningen van LTO Noord betrokken bij het onderzoek, is tevreden met het gereedkomen van de protocollen. Sinnema: "Wij zijn al lange tijd bezig om er voor te zorgen dat schade aan mestkelders en drainage bij onze leden wordt onderzocht. Begin 2013 hebben we een enquête gehouden onder onze leden, waaruit deze zaken als belangrijkste knelpunten naar voren kwamen. Omdat de objecten zich ondergronds bevinden en er tot op heden nog geen ervaring was opgedaan met dergelijk onderzoek, zijn deze dossiers aangehouden. Met het gereedkomen van de onderzoeksprotocollen kan nu gestart worden met de afhandeling van de schademeldingen. Dat is goed nieuws."

Of registreer je om te kunnen reageren.