Home

Nieuws

'Off-label-use in bepaalde gevallen geaccepteerd'

Den Haag – Hoewel off-label-use van diermedicatie strikt genomen in strijd is met de wetgeving, stelt het Veterinair Beroepscollege dat dit niet altijd een tuchtrechtelijk vergrijp is.

Daarmee verwerpt het beroepscollege een besluit van het Veterinair Tuchtcollege.

Die oordeelde eerder dat een dierenarts verweten kon worden dat hij bij het voorschrijven van antibiotica voor vleeskuikens zich niet aan de bijsluiters had gehouden. Volgens het beroepscollege maakte de dierenarts het echter aannemelijk dat hij zichzelf goed op de hoogte had gesteld van wat wetenschappelijk verantwoord was qua dosering. Daarnaast stelde het college dat 'het handelen van de dierenarts naar de voor het jaar 2010 geldende maatstaven voldoende zorgvuldig was'.

De zaak kwam aan het licht binnen het Project Poortwachter 2011, waarbij de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) bij willekeurige vleeskuikenbedrijven het antibioticagebruik napluisde. Hiermee wilde de NVWA onderzoeken of dierenartsen hun rol als poortwachter bij de vleeskuikenhouderij wel voldoende bewaakten. Naar aanleiding van bevindingen uit dit onderzoek werd een klacht ingediend tegen een groep dierenartsen.

In deze zaak werd de veearts onder andere verweten dat hij niet zorgvuldig zou zijn omgesprongen met startkuren en gedurende de ronde voorgeschreven antibiotica. Daarnaast zou hij qua dosering en duur van de kuren zijn afgeweken van de bijsluiters. Als verweer werd aangevoerd dat circa 85 procent van de dierenartsen met enige regelmaat van de in de bijsluiter geformuleerde voorschriften afweek, en dat daar tot zover geen enkele dierenarts op is aangesproken. Het college vond dit in de tijdsgeest van het jaar waarin de antibiotica werden toegediend aannemelijk, ook omdat niet duidelijk was gemaakt dat dierenarts zonder wetenschappelijke onderbouwing van de bijsluiter was afgeweken.

Of registreer je om te kunnen reageren.