Home

Nieuws 7 reacties

Nederland, Duitsland en Denemarken trekken samen op bij dierenwelzijn

Vught – Nederland, Duitsland en Denemarken hebben een akkoord gesloten over het verbeteren van dierenwelzijn.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft in Vught samen met de Deense landbouwminister Dan Jørgensen en de Duitse landbouwminister Christian Schmidt een verdrag getekend waarin ze pleiten voor het verhogen van het dierenwelzijn op Europees niveau.

De drie landen behoren tot de top als het gaat om dierenwelzijn in Europa. "Maar dierenwelzijn stopt niet bij de grens. Zeker als het gaat om diertransporten is het van groot belang dat we dit op Europees niveau verbeteren", zegt Jørgensen.  Dijksma voegt er aan toe dat de drie landen al heel veel doen aan dierenwelzijn, maar dat het van belang is dat hier ook een gelijk speelveld komt in Europa. De drie landen spraken onder meer over dierenwelzijnseisen bij transport, ingrepen bij pluimvee en varkens, antibiotica-reductie en innovatieve stalconcepten die zijn ingericht om het welzijn van dieren optimaal te borgen.
In de verklaring pleiten de drie landen voor het beperken van de reistijd voor slachtdieren tot acht uur. Tijdens sommige transporten moet meer ruimte komen voor de dieren en daarnaast willen de landen dat kalveren pas getransporteerd mogen worden vanaf een leeftijd van veertien dagen. Dat is nu tien dagen.

Naast het gezamenlijke optrekken op het Europese politieke vlak, hebben de drie landen afgesproken de samenwerking op het gebied van onderzoek naar dierenwelzijn te stimuleren. Ook het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden maken onderdeel uit van die afspraken.  Hoewel het dierwelzijnsniveau in de verschillende landen hoog is, zit er in detail nog wel wat verschil tussen de lidstaten.

De drie bewindspersonen zullen het akkoord maandag bespreken tijdens de landbouwraad in Brussel. Ze hopen dat ze veel steun zullen krijgen van andere lidstaten. Het uiteindelijke doel is dat het dierlijke productieproces in Europa transformeert naar een meer welzijnsvriendelijk systeem. "Je ziet dat de maatschappelijke wens voor meer dierenwelzijn toe neemt.  Veel onderwerpen die in deze verklaring staan, hebben ook steun van het Europees Parlement", zegt Jørgensen.  De Duitse landbouwminister Schmidt is net teruggekeerd van onderhandelingen in de Verenigde Staten over het trans-Atlantische handelsakkoord TTIP. "Ook hier hebben we aandacht gevraagd voor een hoge standaard van dierenwelzijn", aldus Schmidt. Hij wil een hoge standaard voor dierenwelzijn tot handelsmerk van de EU maken. Hij voegt er aan toe dat een hogere dierenwelzijnsstandaard niet ten kostte hoeft te gaan van het concurrentievermogen van de boer. De drie landen vinden het belangrijk dat bewustzijn bij de consument van hogere dierenwelzijnseisen en de gevolgen voor de prijs van het product gezamenlijk moeten worden opgepakt.

Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland is positief over het convenant van de drie landen. "Deze drie landen produceren voor dezelfde markt. Het is goed dat hier wordt gewerkt aan een level playingfield als het gaat om dierenwelzijn. Zo zijn de controles op diertransporten in de verschillende lidstaten van Europa nog heel verschillend." Ook hoopt Maat dat het convenant een aanloop is naar een strenger importbeleid van de EU, zodat producten die niet aan de Europese welzijnseisen voldoen ook niet meer geïmporteerd mogen worden. Hij verwijst hierbij naar de legbatterij-eieren uit Oekraïne die nog steeds in Europa worden toegelaten. Maat verwacht ook dat de drie landen veel van elkaar kunnen leren bij het uitwisselen van kennis op dierenwelzijsgebied. "Zo heeft Denemarken een goed systeem om dierziekten te voorkomen. Daar kunnen we iets van leren", aldus Maat.

LTO en de Dierenbescherming gaven na de dierenwelzijnstop, die zondagochtend slechts enkele uren duurde, een statement af. De twee organisaties vinden dat de markt haar werk moet kunnen doen bij het verbeteren van dierenwelzijn, waarbij de wetgeving een minimumnorm stelt.  Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor concurrentievermogen van de sector bij verduurzaming. Dierenbescherming en LTO vinden het belangrijk dat samenwerkingsafspraken hierbij niet worden gefrustreerd vanwege mededingingsregels. Ook pleiten de organisaties voor gelijke regels in alle lidstaten, ook voor de kleinere sectoren en een betere internationale samenwerking op het gebied van diergezondheid en dierziekten.

Laatste reacties

 • w v gemert

  Verschil tussen dierwelzijnskosten voor varkens tussen Duitsland en Nederland bedraagt ongeveer 9 cent per kg ach het is maar een detail. Controle op naleving van de Europese regels daar zou de aandacht op gevestigd moeten zijn. LTO is het padje weer kwijt: terug naar Europese eisen en alle eisen daarboven op moeten uit de markt komen in ieder geval voor de varkenssector (POV). LTO kan niet namens de varkenssector spreken !!!!!!

 • Burnetti

  Beste w v Gemert: in Nederland komen de bovenwettelijke eisen niet van de markt. De 'markt' heeft de voet op de rem. De bovenwettelijke eisen komen van gemeenten en provincie in Brabant en de dierwelzijnsorganisaties. De marktpartijen proberen alleen deze eisen zo in te passen dat het weinig kosten meebrengt.

 • w v gemert

  Burnetti, vertel iets nieuws. Diegene die een leren bekleding in zijn auto wil moet langs de kassa.

 • porky 1

  gaat nu ook die onzinnige 4 dagen eis van tafel en mogen we ook volledig rooster net als in duitsland en blijven we kooi eieren uit Oekraïne importeren Sharon

 • schoenmakers1

  ze kan beter proberen om op hetzelfde niveau te komen als Oekraïne

 • geen boer

  Duitsland speelt dit soort dingen altijd handig. Voor de bühne aan tafel zitten en mooie wollige idealen nastreven. Wanneer het op implementatie aankomt dat is men opeens uiterst flexibel, zijn de wetten opeens 'richtlijnen' die door een lagere overheid (Bundesland) anders uitgelegd of compleet genegeerd mogen worden.
  Nederland en Denemarken gaan, niet gehinderd door praktijkkennis en volop belust op mooie Brusselse baantjes, natuurlijk vol op het orgel bij de naleving en de economische activiteit trekt langzaam aan naar Duitsland.

 • info460

  De reacties die ik lees vind ik nogal negatief, terwijl het m.i. positief nieuws is. Een level playing field nastreven is prima! Alle EU-landen dezelfde dierenwelzijnseisen. Geen concurrentie op dierenwelzijn. Importen in de EU moeten daar ook aan gaan voldoen. Heel goed toch? We willen met z'n allen goed voor onze dieren en het milieu zorgen. Als land alleen kan dat niet, maar als hele EU wel. Het opkrikken van dat niveau, een beter dierenwelzijn en toch geld verdienen kunnen dan hand in hand gaan.

  Ga niet op de rem staan, maar wees aub positief. Er is idd nog een hele weg te gaan en tot die tijd verandert er toch niets. Alleen mooie vooruitzichten. Prima toch. Kom met een positief antwoord en verhaal. Veel beter voor IEDEREEN!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.