Home

Nieuws 1 reactie

Kamp komt in najaar 2015 met evaluatie AVV's

Den Haag – Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat in de tweede helft van volgend jaar de ervaringen na het afschaffen van de productschappen evalueren.

Dat heeft hij de Eerste Kamer toegezegd. Hij zal hier onder andere aandacht besteden aan het verlenen van Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV's) door de nieuw op te richten producenten- en brancheorganisaties.

De AVV's zijn onderwerp van discussie. Nieuw op te richten producenten- en brancheorganisaties kunnen het instellen van een AVV aanvragen. De minister beoordeelt dit verzoek en besluit of de organisatie de AVV mag uitvoeren. Kamp zegt zich hierbij te houden aan de Europese voorwaarden die hieraan worden gesteld.

Voor VVD-Senator Sybe Schaap was deze toezegging van een vervroegde evaluatie voldoende om zijn verzoek om de criteria die de minister hanteert bij het beoordelen van verbindendverklaringen wettelijk op te nemen in te trekken. De criteria worden nu opgenomen in een ministeriële regeling. Door het op te nemen in een formeel wettelijke regeling kan het parlement hier haar invloed op uitoefenen. De VVD vreest met de nieuwe werkwijze teveel staatsinvloed en wil daarom zoveel mogelijk transparantie bij de beoordelings- en toetsingscriteria, zodat de sector weet waar zij aan toe is.

Kamp zegt zich te zullen houden aan de Europese voorwaarden voor AVV's. Ook is hij bereid om de Kamers te informeren over alle aanvragen en goedgekeurde AVV's.

Ter vervanging van de productschappen zijn er op dit moment tien aanvragen voor nieuwe producenten- en brancheorganisaties. Kamp verwacht dat de producentenorganisatie voor varkenshouders en de brancheorganisaties voor zuivel en kalfsvlees voor 1 januari erkend kunnen worden. Deze organisaties mogen onder voorwaarden nieuwe eisen algemeen verbindend verklaren.

Het debat in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor het opheffen van de productschappen verliep tam. De hevige kritiek van de Eerste Kamer over de gang van zaken waarbij de schappen al min of meer zijn afgeschaft terwijl de wettelijke basis hiervoor nu pas door de Eerste Kamer wordt behandeld werd snel bekoeld. "Het is een uitzonderlijke situatie waarbij de minister zijn verantwoordelijkheid heeft genomen na overleg met de sector. Nu denk ik dat dit goed is geweest", zegt PvdA-senator Anne Koning. Kamp vroeg de Eerste Kamer bij het slot van het debat in te stemmen met de wet, omdat terugdraaien niet meer mogelijk is. De publieke taken van de productschappen zijn inmiddels overgedragen aan het ministerie en terugdraaien is niet meer mogelijk.

Eén reactie

  • arib

    Met de opmerking van Kamp in de 1eK, citaat 'Kamp vroeg de Eerste Kamer bij het slot van het debat in te stemmen met de wet, omdat terugdraaien niet meer mogelijk is. De publieke taken van de productschappen zijn inmiddels overgedragen aan het ministerie en terugdraaien is niet meer mogelijk', blijkt pas hoe hoe dom hij het vindt om de schappen op te heffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.