Home

Nieuws 416 x bekeken

Fonds fiatteert drie nieuwe mestverwerkingsprojecten

Apeldoorn - Het Mestinvesteringsfonds wil komende maanden nog drie mestverwerkingsprojecten financieren. Om welke initiatieven het gaat, zal in januari bekend worden.

De drie projecten samen hebben een verwerkingscapaciteit van ongeveer 500.000 kilo fosfaat.

Het Mestinvesteringsfonds heeft sinds de oprichting medio 2013 in totaal drie projecten ondersteund. Het zijn alle kleinschalige boereninitiatieven met een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton of minder. De drie projecten die in 2014 gefiatteerd zijn, hebben een gezamenlijke verwerkingscapaciteit van 430.000 kilo fosfaat.

Het fonds heeft ook enkele grote projecten in behandeling, zegt woordvoerder Marc Stals. "Grote mestverwerkingsprojecten zijn moeilijker te financieren dan de kleinere projecten. Vaak hebben coöperaties moeite boeren aan zich te binden. Het is voor grootschalige mestverwerkingsprojecten ook lastiger om de vergunningen rond te krijgen."

Het Mestinvesteringsfonds heeft een budget van €4,5 miljoen. Over de financiering van bovenstaande projecten wil Stals niets kwijt.

Het fonds is een initiatief van 24 voerleveranciers, LTO, NVV en Rabobank. Het Mestinvesteringsfonds ondersteunt concrete investeringsplannen met een achtergestelde lening van maximaal 30 procent van de 
financiering. Hierover betalen de deelnemers een rentevergoeding van 5 procent per jaar, inclusief inflatiecorrectie.

Alleen projecten die al beschikken over een locatie en gebruikmaken van een bestaande en bewezen techniek, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Daarnaast is ook een eigenvermogensinbreng van de initiatiefnemers van 20 tot 30 procent een voorwaarde. Tevens moeten er afspraken zijn gemaakt over de aan- en afvoer van mineralen. Sinds de oprichting in 2013 hebben zeventig projecten zich aangemeld, waarvan dertien voorgelegd zijn aan de fondsmanager.

Aanvragen kunnen worden gedaan bij het Loket Mestverwerking (www.mestverwerkingsloket.nl). In het loket werken het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de drie regionale LTO-fondsen samen.

Of registreer je om te kunnen reageren.