Home

Nieuws 725 x bekeken

Europese Commissie: desnoods juridische stappen over stikstof

Brussel - Duitsland is verplicht om te voorkomen dat Duitse bedrijven negatief effect kunnen hebben op Nederlandse kwetsbare natuurgebieden.

Omgekeerd geldt dat ook voor Nederland. Dat zegt de Europees milieucommissaris Karmenu Vella met zoveel woorden in antwoord op vragen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema. Als landen zich niet aan de regels houden, zijn juridische stappen mogelijk, zegt Vella.

De wederzijdse milieueffecten doen zich voor aan de Nederlands-Duitse en de Vlaams-Nederlandse grens.  In de provincie Zeeland is bedrijfsontwikkeling zo goed als onmogelijk vanwege de grote stikstofbelasting vanuit Vlaanderen.  In Twente worden Nederlandse veehouders beperkt in hun ontwikkeling vanwege bescherming van Nederlandse natuurgebieden, terwijl vlak over de grens bedrijfsontwikkeling voor de veehouderij ongemoeid lijkt te blijven.

Vella vindt het niet nodig om bij de beoordeling van vergunningen meer rekening te houden met sociale en economische factoren. Hij vindt dat de habitatrichtlijn daar al genoeg  mogelijkheden voor biedt.

Er zijn, aldus de milieucommissaris, geen lidstaten die problemen hebben gemeld bij de beoordeling van de stikstofneerslag in Natura-2000-gebieden. Als er sprake van grensoverschrijdende stikstofdepositie, dan is het de taak van de lidstaat waar de stikstofbron zich bevindt, om de depositie te beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.