Home

Nieuws

Europese Commissie: alleen kipproductie groeit

Brussel – De Europese Commissie verwacht dat de kipproductie in de EU de komende tien jaar met 7 procent groeit. Daarmee is het de enige vleescategorie die significante groei doormaakt. De rundvleesproductie zal volgens de rekenmeesters licht afnemen ten opzichte van dit jaar, tot 7,6 miljoen ton in 2024. De productie van varkensvlees groeit marginaal met 2 procent en zal steeds meer op export zijn gericht.

De Commissie noemt enkele redenen waarom de productie van kip in de EU veel sneller groeit dan van concurrerende vleescategorieën. De consumptie van kip neemt toe omdat de prijs gemiddeld lager ligt, het vlees gemakkelijk te bereiden is en een gezonder imago heeft. Voor de boer biedt de pluimveehouderij lagere productiekosten, een kortere productiecyclus en lagere investeringsbehoefte. Volgens economisch analist van het directoraat-agri van de Commissie, Sophie Hélaine, wordt kip wereldwijd voor 2020 de grootste vleescategorie.
De Commissie voorspelt voor de kortere termijn dat de rundvleesproductie na twee jaar met scherpe productiedalingen herstelt. Het herstel wordt gedragen door een gegroeide rundveestapel. Na een korte opleving zal de rundvleesproductie weer terugkeren naar de langjarige historische trend en afnemen. De productie van varkensvlees herstelt na drie jaar van dalingen in 2015 eveneens, vooral nu nieuwe dierenwelzijnseisen goeddeels zijn geabsorbeerd door ondernemers.
Omdat binnen de EU-grenzen de varkensvleesconsumptie onder druk staat terwijl de sector wel competitief is en elders in de wereld de vraag toeneemt, zal de varkensvleessector steeds meer exporteren. De Commissie merkt op dat de vleesconsumptie per persoon per jaar in 2013 is gedaald tot het laagste niveau in elf jaar tijd, namelijk 64,4 kilo verkoopgewicht. In 2024 zal de consumptie licht hersteld zijn tot 65 kilo.

Of registreer je om te kunnen reageren.