Home

Nieuws

Europees parlement keurt begroting goed

Brussel – Het Europees parlement heeft de Europese begroting voor 2015 goedgekeurd. Na moeizaam onderhandelen met de EU-regeringen kwam er een akkoord waar het parlement mee kon instemmen. De totale begroting gaat om €145,32 miljard aan vastleggingen en €141,21 miljard aan betalingen.

Met het akkoord ligt definitief vast dat de crisismaatregelen als gevolg van de Russische boycot worden betaald uit een ander budget dan de crisisreserve van het GLB. De kosten van de crisismaatregelen worden geschat op €234 miljoen, in plaats van de eerder geschatte €344 miljoen. Met de nieuwe begrotingsafspraken lijkt het crisisbudget beschikbaar te blijven voor andere crises.

Het parlement ging ook akkoord met het toevoegen van €4,25 miljard aan de begroting van 2014 om openstaande rekeningen van bedrijven voor Europese projecten te betalen.
Tijdens de onderhandelingen is er door het parlement op aangedrongen om de €8,8 miljard aan extra inkomsten uit mededingingsboetes te gebruiken om de schulden van de EU terug te brengen. Lidstaten gingen deels akkoord: €3,53 miljard wordt besteed om de schuldenlast te verminderen, de rest vloeit terug naar de lidstaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.