Home

Nieuws 3 reacties

Europees Commissaris snapt verschillen in natuurbeleid niet

Brussel - De Europese regels voor natuurbeleid kunnen niet tot grote verschillen tussen lidstaten leiden, stelt Europees milieucommissaris Karmenu Vella uit Malta in antwoord op schriftelijke vragen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

De uitvoering van het natuurbeleid kan niet worden opgeschort om te wachten op een Europese evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, zegt de Maltees.

De CDA'er wilde opheldering van de Europese Commissie over de grote verschillen in uitwerking van het natuurbeleid aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens bij de natuurgebieden Engertsdijksvenen, Springendal en Dal van de Mosbeek. Schreijer-Pierik vindt dat provincies en overheden in de lidstaten elke vergaande uitvoering van het Europees natuurbeleid zouden moeten opschorten en uitstellen tot er meer duidelijkheid is gekomen over de verschillen.

In Nederland wordt het hoogveengebied Engbertsdijksvenen beschermd, terwijl aan de andere kant van de grens het hoogveengebied met groot materieel wordt afgegraven om te worden omgezet in landbouwgrond. Bij het natuurgebied Springendal en Dal van de Mosbeek worden in Nederland bedrijven uitgekocht en verplaatst om de stikstofdepositie te verminderen, terwijl vlak over de Duitse grens nieuwe grote pluimveebedrijven worden opgezet.

De Europees commissaris kent niet het specifieke probleem waar Schreijer-Pierik op doelt. Maar hij zegt dat bij de correcte uitvoering er geen grote verschillen kunnen zijn in de uitvoering in verschillende lidstaten. Vella zegt dat de regels van de Habitatrichtlijn voor alle lidstaten hetzelfde zijn. "Indien ze correct ten uitvoer zijn gelegd, kunnen ze in principe niet leiden tot grote verschillen in uitvoering tussen de lidstaten. De bepalingen van de habitatrichtlijn zijn al bijzonder geschikt voor de uitvoering ervan, ook in grensoverschrijdende gebieden", aldus Vella.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  nederland maakt zichzelf kapot door de zogenaamde natuurliefhebbers

 • BPP

  Van natuur kun je niet eten!!!

 • PetervanKempen

  Deze commissaris zou weleens voor boeren gunstige besluiten kunnen nemen.
  Wordt tijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.