Home

Nieuws

EZ publiceert Uitvoeringsregeling diergezondheidsheffing

Den Haag - Het Ministerie van Economische Zaken heeft vandaag de Uitvoeringsregeling diergezondheidsheffing in de Staatscourant gepubliceerd. Omdat de product- en bedrijfschappen zijn opgeheven, worden met ingang van 1 januari 2015 de heffingen voor het Diergezondheidsfonds vanaf nu door het Ministerie van Economische Zaken geïnd.

Jaarlijks moet een heffingsplichtige een digitale voorlopige aangifte doen via 'mijn.rvo.nl'. Op basis van de I&R-gegevens over het voorgaande kalenderjaar berekent RVO.nl de hoogte van de voorlopige heffing en stuurt een voorlopige aanslag toe. De betalingsplichtige krijgt vervolgens zes weken de tijd om deze voorlopige aanslag te betalen. De voorlopige aanslag wordt in het volgende jaar definitief gemaakt op basis van de op dat moment bekende gegevens. Het verschil tussen de definitieve aanslag en de voorlopige aanslag wordt vervolgens door RVO.nl verrekend.

Via de bestaande I&R-systemen worden de aantallen dieren bepaald. Voor varkens en vaccinbroedeieren wordt gerekend met totale aantallen verhandelde dieren of ingelegde broedeieren. Voor de overige categorieën dieren wordt de heffing gebaseerd op het gemiddelde aantal dat in een kalenderjaar werd gehouden. Voor de pluimvee, kalveren en overige runderen ouder dan 1 jaar wordt leegstand niet meegenomen in de berekening. Dit vloeit voort uit de methodiek van de tariefberekening waarbij leegstand direct of indirect in de hoogte van de gehanteerde tarieven is verwerkt. Voor schapen en geiten wordt vastgehouden aan de reeds bestaande systematiek van vier meetmomenten per jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.