Home

Nieuws 1018 x bekeken

Dijksma keurt tarieven van Rendac voor 2015 goed

Den Haag - Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken geeft haar goedkeuring aan het tariefvoorstel kadavers dat Rendac voor 2015 heeft ingediend. Dit besluit heeft de staatssecretaris laten publiceren in de Staatscourant.

Uitgangspunt is dat de totale opbrengst van de tarieven die Rendac vaststelt niet meer mag bedragen dan de kosten die de ondernemer maakt bij de uitvoering van die werkzaamheden, verminderd met de opbrengst van die producten of daarvan afgeleide producten. Op basis van de aanvraag komt Dijksma tot de conclusie dat de tarieven zoals zijn voorgesteld door Rendac aan dit criterium voldoen.

Personen die op basis van dit besluit menen in hun belangen geschaad te worden hebben zes weken de tijd een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de staatssecretaris van Economische Zaken.

Of registreer je om te kunnen reageren.