Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma: 2015 is overgangsjaar

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ziet 2015 als overgangsjaar voor het goed op elkaar afstemmen van agrarisch natuurbeheer en de verplichte ecologische focusgebieden (EFA's) in het kader van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

"Om de mogelijkheden van slimme combinaties van EFA's en agrarisch natuurbeheer volledig te kunnen benutten, moeten ze nader verkend en uitgewerkt worden", schrijft Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.
Dijksma wil de vergroeningseisen uit de eerste pijler (directe betalingen) van het GLB combineren met agrarisch natuurbeheer uit de tweede pijler. De kansen hiervoor liggen volgens haar vooral bij het combineren van gebieden voor agrarisch natuurbeheer met de EFA's door deze fysiek op elkaar te laten aansluiten. Dit kan extra natuurwinst opleveren. Hoe de combinaties gemaakt moeten worden wil Dijksma in overleg met provincies, boeren, agrarisch natuurverenigingen en andere betrokkenen gaan onderzoeken.

Eén reactie

  • koestal

    De laatste 10 jaren zijn allemaal overgangsjaren,alle regels en voorschriften worden continu veranderd

Of registreer je om te kunnen reageren.