Home

Nieuws 1 reactie

Buitengebruik rattengif blijft mogelijk na melding

Den Haag – Buitengebruik van rodenticiden om ratten te bestrijden blijft onder voorwaarden mogelijk. Boeren en ongediertebestrijders moeten daarvoor eerst Integraal Plaagdier Management (IPM) toepassen.

Dit betekent dat zij preventieve maatregelen moeten nemen, bij overlast niet-chemische methoden toepassen en pas als laatste redmiddel chemische middelen mogen inzetten. Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu in antwoord op Kamervragen van Helma Lodders (VVD).

In een motie heeft Lodders gevraagd om er voor te zorgen dat de lastendruk voor ondernemers niet omhoog gaat door de nieuwe maatregel. Ze vraagt - met steun van CDA en SGP - ook om de nieuwe regels voor het buitengebruik voor chemische plaagdierbestrijders een jaar uit te stellen. Staatssecretaris Mansveld wil daar niet aan.  Volgens haar biedt de overgangstermijn in de regels genoeg ruimte voor ondernemers.  Daarbij merkt ze op dat de kosten om de regels na te leven, niet tot administratieve kosten mogen worden gerekend.

Het IPM wordt geborgd door onafhankelijke certificering voor bedrijven en agrariërs die de middelen buiten willen toepassen. Tot 1 januari 2017 geldt een overgangsperiode om boeren en bedrijven  de mogelijkheid te geven te voldoen aan de voorwaarden. In de tussentijd moet iedereen die de middelen buiten wil gebruiken, zich melden bij de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, ILT.

De plaagdierbranches en LTO werken nu aan een protocol, dat voldoet aan de voorwaarden die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelt voor een IPM-certificaat. Dit protocol dient als basis voor de nog te ontwikkelen opleiding en de exameneisen, waarmee het certificaat behaald kan worden. 70 procent van de rodenticiden wordt door agrariërs gebruikt.

Het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) heeft dit jaar 17 procent meer meldingen over zwarte ratten gekregen dan in 2013. Het aantal meldingen van bruine rat is vergelijkbaar met vorig jaar.  Mansveld  benadrukt dat niet bij iedere melding ook sprake is van overlast. De redenen van toename van het aantal meldingen zijn niet onderzocht. Het zou te maken kunnen hebben met een groter voedselaanbod.

Eén reactie

  • arendsoog

    Schiet al lekker op met het verminderen van de administrative last

Of registreer je om te kunnen reageren.