Home

Nieuws

Biogassector maakt geen haast met certificering

Den Haag - De biogassector loopt niet warm voor een kwaliteitswaarborgingssysteem. Inmiddels zijn drie vergisters in Nederland gecertificeerd voor Responsible Biomass Assurance (RBA.

In totaal telt Nederland 90 landbouwvergisters en 40 industriële biogasinstallaties. In de afgelopen jaren bleek herhaaldelijk dat co-vergisters materialen gebruiken die niet voldoen aan de gestelde eisen.

 

Tot nu toe was de certificering nog vrijwillig, maar dat gaat veranderen. Begin 2015 willen staatssecretarissen Sharon Dijksma (Economische Zaken) en Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) de biogassector verplichten om mee te werken aan een kwaliteitwaarborgingssysteem. Aanleiding is de uitkomst van een onderzoek in juni van dit jaar. Daaruit bleek dat 30 procent van de gecontroleerde bedrijven materialen gebruikt voor co-vergisting die niet voldoen aan de gestelde eisen. De uitkomst van het onderzoek veroorzaakte veel commotie omdat het imago van de biogassector al niet goed is vanwege diverse incidenten met verontreinigd digistaat.

De biogassector werkt al sinds 2012 aan een certificeringssysteem voor leveranciers van co-producten. Aanleiding was toen de uitkomst van een steekproef van de inspectie in oktober 2009 bij acht handelaren of leveranciers van co-producten. Toen bleek bij zes van deze acht bedrijven overtredingen te zijn geconstateerd. In de sector is weinig animo voor een certificeringssysteem vanwege de kosten.

Bij de RBA-certificatie, dat dit jaar is opgezet door GMP-plus, draait het om traceerbaarheid van partijen, productkwaliteit en de berekening van emissie-uitstoot. RBA richt zich uitsluitend op de keten na de teelt. Opslagbedrijven, transportbedrijven, conversie-units, traders en biobrandstofproducenten zijn de doelgroep van deze ketencertificatie. GMP+ is de certificerende instantie.

De drie vergisters die het RBA-certificaat hebben zijn Van Vulpen Veevoeders in Tiel, Agri Bio Source Europe in Nijmegen, Orinso Nederland in Veghel. Het certificeringssysteem is opgezet door GMP-plus.

Co-vergisten is het vergisten van mest samen met een ander organisch product, vaak afkomstig uit de land- en tuinbouw of de (vee)voedingsindustrie. Bij co-vergisting wordt biogas geproduceerd, dat in een warmtekrachtinstallatie wordt omgezet in warmte en elektriciteit of dat rechtstreeks wordt geleverd op het aardgasnet.

Het digestaat, dat overblijft na een co-vergistingsproces, kan op het land worden uitgereden of verder worden bewerkt, gehygiëniseerd en dan als verwerkte mest worden geëxporteerd of worden gescheiden en verwerkt tot specifieke meststoffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.