Home

Nieuws

Agrarische sector en waterschappen ruziën over deltaplan

Dronten - "Er gebeurt veel te weinig met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), we zien er maar zo weinig van."

Dat zegt Hennie Roorda, lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland en bestuurslid van de Unie van Waterschappen, waar ze onder andere waterkwaliteit in haar portefeuille heeft. "De agrarische sector wilde geen generieke maatregelen maar zelf aan de slag met knelpunten. Tot nu toe komt daar maar weinig van terecht, in veel gebieden gebeurt gewoon niets. We worden zo langzamerhand wel ongeduldig, ik had er meer van verwacht."
Deze stevige woorden sprak Roorda op een landelijke kennisdag "Emissies, vergroening en verduurzaming in de landbouw' die het Emmeloordse kennis- en adviesbureau Brooswater vandaag op het Aeres Praktijkcentrum Dronten organiseerde. Roorda vraagt zich hardop af of de agrarische sector wel op de hoogte is van het DAW. "Blijkbaar vindt LTO het niet nodig het belang van goede waterkwaliteit bij de achterban tussen de oren te krijgen."
De specifieke aanpak van waterknelpunten had in eerste instantie ook de voorkeur van Roorda, omdat een dergelijke aanpak effectiever is dan een veel minder specifieke generieke oplossing. Maar bij het uitblijven van resultaten begint Roorda te twijfelen. "Ondanks ons ongeduld geven we het DAW nog twee jaar om zich te bewijzen. Maar als het ministerie ons nu zou vragen wat wij van het DAW merken kunnen we niet anders dan zeggen dat dat heel weinig is."
LTO Noord voorzitter Siem Jan Schenk, eveneens aanwezig op de kennisdag, reageerde ingehouden op de kritiek van de Waterschappen, maar kaatste uiteindelijk de bal terug. In zijn ogen zijn er wel degelijk stappen gezet, hoewel hij wel toegeeft dat het voor hem persoonlijk nog wat voortvarender zou mogen. Volgens Schenk zijn de projecten te vaak afhankelijk van een enkele persoon die de kar trekt. Toch lopen er al negentig projecten stelt de LTO-voorman. Schenk: " Maar tevreden? Nee, dat niet. Ik hoor trouwens ook te vaak van mijn achterban dat ze niets van het waterschap horen. Dat vind ik wel jammer, ik zou willen zeggen laten we niet wachten op elkaar. Waterschappen mogen ook initiatief nemen."
Onverwacht wordt de animositeit op dit onderwerp tussen de agrarische sector en de waterschappen vanuit de zaal met toehoorders onderschreven. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) blijkt er ondertussen ook achter gekomen te zijn dat waterschappen en de agrarische sector geen vanzelfsprekende gesprekspartners zijn. Volgens een van de aanwezigen, Wilbert van Zeventer, ambtenaar bij I&M, heeft het Ministerie kortgeleden onderzoek gedaan naar alle projecten die in het kader van DAW zijn aangepakt. I&M wil een goed beeld krijgen van wat er allemaal loopt, aldus Van Zeventer. "Tijdens die inventarisatie werd ons duidelijk dat boeren en waterbeheerder elkaar niet gemakkelijk weten te vinden. Het probleem is hoe breng je beide partijen tot elkaar." Volgens de I&M-ambtenaar wordt er daarom op 25 februari 2015 een bijeenkomst georganiseerd tussen de vertegenwoordigers van de agrarische sector en vertegenwoordigers van de waterschappen over de aanpak van agrarisch waterbeheer. "We hopen dat er dan een klik tussen beide partijen tot stand is te brengen", zegt Wilber van Zeventer.

Of registreer je om te kunnen reageren.