Home

Nieuws

Wales stuit op problemen bij nieuwe toeslagrechten

Cardiff – De regering van Wales is niet in staat de nieuwe basisrechten onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid volledig in december uit te betalen. Het nieuwe systeem roept voorlopig nog te veel uitvoeringsproblemen op. Boeren in Wales krijgen wel een voorlopig bedrag uitgekeerd.

Wales is wat de uitvoering van het landbouwbeleid betreft zelfstandig. De landsregering stelt dat de overgang van het historische naar het hectarestelsel in de praktijk veel problemen oproept. Daarbij gaat het onder meer om het in kaart brengen van de boerenbedrijven en hun gronden. Ook moeten verschillende controles worden uitgevoerd in verband met de zogenaamde 'cross compliance' eisen.

De problemen worden nog verergerd doordat veel boeren in lager gelegen gebieden officieel bezwaar hebben aangetekend tegen het feit dat zij maar €20 per hectare aan basisrechten zouden ontvangen, terwijl dat voor bedrijven in achtergestelde regio's het tienvoudige zou zijn. Daarnaast kunnen boeren ook nog de toewijzing van bepaalde gronden in een bezwaarprocedure aanvechten.

Volgens Nick Fenwick van de Farmers Union of Wales tonen de problemen aan dat er van de door Brussel beloofde vereenvoudiging van de basis- of toeslagrechten weinig terechtgekomen is. "Dit is een administratieve nachtmerrie. Wales is altijd stipt op tijd geweest met de uitbetaling, dat dat dit jaar niet zal lukken is iets waar we ons bezorgd over maken."

Of registreer je om te kunnen reageren.