Home

Nieuws

'Verbod op GGO-teelt per land'

Brussel - Het Europees Parlement wil lidstaten de mogelijkheid geven op eigen grondgebied de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (GGO) tegen te houden.

Met een overweldigende meerderheid van 53 tegen 12 stemmen  werd in de milieucommissie van het parlement ingestemd met het voorstel om Europese lidstaten de mogelijkheid te geven een door de Europese Unie toegelaten genetisch gemodificeerd gewas in eigen land toch tegen te houden.

De discussie loopt al jaren. Het besluit van het parlement is een uitnodiging aan de lidstaten om te reageren. Dat zal voor januari gebeuren.

Woordvoerster Elisabeth Köstinger van de Christen-democratische fractie zei dinsdag na afloop van de stemming dat lidstaten de vrijheid moeten krijgen en dat ze daarvoor verschillende argumenten kunnen aandragen. Milieu-argumenten, doelstellingen van landbouwbeleid, landgebruik, de landbouwpraktijk, en sociaal-economische overwegingen kunnen onderbouwing leveren voor een verbod op de teelt.

Woordvoerder Matthias Groote van de sociaal-democratische fractie zegt dat de Europese burger helemaal niet zit te wachten op transgene teelten. Dat moet zwaar wegen in de nieuwe regelgeving, aldus de Duitse Europarlementariër.

Frederique Ries, de Belgische liberale parlementariër die rapporteerde over het wetsvoorstel, is verheugd dat het gelukt is voor dit controversiële voorstel grote steun te krijgen.

Greenpeace zegt in een eerste reactie blij te zijn met het besluit van de milieucommissie van het Europees parlement. "Dit besluit geeft de lidstaten een stevig fundament voor een verbod op transgene teelten op hun grondgebied en maakt het moeilijker voor biotechnologiebedrijven om zo'n verbod aan te vechten."

Of registreer je om te kunnen reageren.