Home

Nieuws 5 reacties

Sector wil groei via mestverwerking begrenzen

Den Haag - Grondgebondenheid moet geborgd worden in de nieuwe melkveewet.

Daarover zijn vertegenwoordigers van dier- en natuurorganisaties en vertegenwoordigers van de zuivelsector die hun visie gaven tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer het eens. De vraag is meer hoe het geregeld moet worden. De melkveehouderij pleit ervoor om de mestverwerking niet uit te sluiten bij groei van de melkveehouderij, maar om hier wel grenzen aan te stellen. "De wet moet extremen voorkomen, maar wel ruimte bieden voor groei", vindt Piet Boer van de NZO.

Vanuit de sector is er overeenstemming over de methodiek die het best gebruikt kan worden om grondgebondenheid te borgen. NZO, LTO, NAJK en NMV pleiten voor het vastleggen van een maximale hoeveelheid fosfaatoverschot per hectare die een bedrijf via mestverwerking moet afvoeren. Bedrijven kunnen dan altijd groeien door de verwerving van grond, maar daarnaast kunnen ze groeien middels mestverwerking. Waar de grens moet komen te liggen voor de acceptatie van mestverwerking is onderwerp van gesprek. NMV stelde eerder 80 kilo fosfaat/hectare bovenop de plaatsingsruimte voor, maar heeft zich nu aangesloten bij het voorstel van LTO, NZO en NAJK om de grens bij een overschot van 100 kg fosfaat/hectare te leggen. "Hiermee kunnen dan ook pieken in de bedrijfsontwikkeling worden opgevangen. Je kunt nooit in een stal, dieren en grond tegelijk investeren", legt Romijn uit. Ook voor het NAJK is dit een belangrijk punt omdat het voor jonge boeren lastig is om in grond te investeren.

Sijas Akkerman van Natuur en Milieu vindt de norm van 100 kilo fosfaat per hectare een nep-grondgebondenheid. "Daarmee kun je twee keer zoveel koeien houden dan dat je plaatsingsruimte voor de mest hebt." Lubbert van Dellen van Accon AVM wijst erop dat het niet zozeer gaat om 50 of 100 kilo fosfaat, maar om welke grond er mee telt voor de grondgebondenheid.

Vanuit de Tweede Kamer heeft de ChristenUnie een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld de grens op 50 kilofosfaatoverschot per hectare te stellen. CU wil dit in de wet regelen en niet via de  AMvB zoals Dijksma voorstelt.

Laatste reacties

 • Wim Toornstra

  De koe rechten ze komen eraan

 • John*

  snap niet dat zo moeilijk moet allemaal. Als een ondernemer kiest voor mestverwerking en daarmee de belasting op de nederlandse bodem verlaagt is het toch prima allemaal? De specialisatie komt eraan. laat een veehouder melken en een akkerbouwer telen. samen komen we er wel!

 • ikkethuis

  john@ je begrijpt het niet, In nederland is de beeldvorming bij de bevolking belangrijker als rendement, en efficiëntie. Mensen willen koeien in de wei punt.

 • tinus888

  accon&vandellen mochten ook een duit in het zakje doen ?

 • Zuperboer

  Koeien aantoonbaar weiden = 100
  Koeien opstallen = 50

  Duidelijk toch!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.