Home

Nieuws 7842 x bekeken 4 reacties

Gezinsbedrijf op de helling

Zwolle – Het voortbestaan van het agrarische gezinsbedrijf is onzeker. Dat concluderen onderzoekers van Hogeschool Windesheim en LEI Wageningen UR uit een groot onderzoek naar de betrokkenheid van vrouwen bij agrarische bedrijven in Nederland.

Op Hogeschool Windesheim in Zwolle presenteerden de onderzoekers donderdag hun bevindingen. Het gaat om het grootste onderzoek naar de rol van vrouwen in agrarische bedrijven in dertig jaar tijd. In het bijzonder is gekeken naar de activiteiten binnen en buiten het bedrijf, de betrokkenheid bij besluitvorming en de tevredenheid met de gang van zaken op het bedrijf. Aan het onderzoek werkten circa 200 vrouwen uit de land- en tuinbouw mee.

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door het LEI samen met Windesheim uitgevoerd. Het onderzoek is opgepakt vanwege het door de Verenigde Naties uitroepen van het jaar 2014 tot het internationaal jaar van het familiebedrijf.

Ruim 40 procent van de vrouwen heeft werk buitenshuis. Dertig jaar geleden was dat 5 procent. Veelal wordt dat gecombineerd met werk op het bedrijf.

De ondervraagde vrouwen maken zich zorgen over de financiële resultaten van de agrarische activiteiten; 70 procent van de vrouwen ziet dit als het grootste knelpunt. Steeds meer vrouwen hebben inzicht in de bedrijfsvoering, blijkt uit het onderzoek. Meer dan 70 procent van hen is nauw betrokken bij strategische bedrijfsbeslissingen en zo'n 40 procent bij de dagelijkse bedrijfsvoering.

De opvolger hoeft volgens de geënqueteerden niet noodzakelijkerwijs uit het gezin te komen. Slechts een op de drie ziet dat als belangrijk doel. Volgens de onderzoekers komt dit doordat ouders zien dat hun kinderen meer mogelijkheden buiten de landbouwsector hebben gekregen.

Daarnaast vinden de geënquêteerde vrouwen dat een opvolger bij een overname een grote financiële last en verantwoordelijkheid op de schouders neemt.

Omdat de traditie van familieopvolging niet meer als belangrijke doelstelling wordt gezien, kan het 'gunnen' van de bedrijfsoverdracht aan één van de kinderen door broers en zussen onder druk komen te staan, zeggen de  onderzoekers. Zij vragen zich af of vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen het reëel is te veronderstellen dat de gunfactor nog lang stand houdt.

Familieleden gaan misschien eerder kiezen voor hun individuele belangen dan voor het familiebelang, denken de onderzoekers. Zij roepen de sector, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers op attent te zijn op deze ontwikkeling.

Laatste reacties

 • koestal

  het gezin was altijd de hoeksteen van de agrarische bedrijven

 • Richie667

  Ja, was! Is het niet zo dat veel vrouwen juist! buitenshuis gaan werken om nog een beetje (extra) inkomen te verkrijgen!?

 • jose.buijs1

  Mooi om te zien dat steeds meer boerinnen inzicht hebben in de bedrijfsvoering. Meer dan 70 procent van hen is nauw betrokken bij strategische bedrijfsbeslissingen en zo'n 40 procent bij de dagelijkse bedrijfsvoering! Wellicht is de toenemende zorg voor de financiële last voor de opvolger hiervan een gevolg. Boerinnen zijn beter op de hoogte en over het algemeen iets bezorgder dan hun echtgenoten.

 • koestal

  @ Jose.Buys1,helemaal mee eens !

Of registreer je om te kunnen reageren.