Home

Nieuws 1239 x bekeken

PAS-programma in januari klaar

Den Haag - Het PAS-programma waarin wordt aangegeven op welke manier de Nederlandse Natura-2000 gebieden moeten worden beschermd stikstofneerslag, zal in januari ter inzage worden gelegd. Dat is deze week afgesproken tussen de provincies, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op dit moment wordt nog aan het programma gewerkt, omdat  bij de eerste doorrekeningen is gebleken dat niet voor alle natuurgebieden wordt voldaan aan de opdracht om de depositie van stikstof te beperken of te verminderen en daarmee het herstel van de natuur te kunnen inzetten. Er wordt onder meer gekeken of de aannames waarmee de depositieberekeningen worden uitgevoerd ook kloppen en of er extra maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de depositie niet toeneemt.

Het ministerie van Economische Zaken wil geen inhoudelijke mededelingen doen over de knelpunten. Afgesproken is dat er in december nog een volgend overleg is, en dat het programma hoe dan ook op 10 januari ter inzage komt. Dan is er een periode van zes weken waarin  commentaar op het programma kan worden gegeven en daarna zullen de Tweede en Eerste Kamer een oordeel vellen.

De gemaakte afspraak houdt in dat zeker tot maart nog geen uitweg uit de impasse is waarin bedrijven verkeren, die wachten op een Natuurbeschermingswetvergunning. De PAS moet het mogelijk maken dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen, en dat tegelijkertijd de voor stikstofdepositie gevoelige natuur wordt beschermd.

Of registreer je om te kunnen reageren.