Home

Nieuws 744 x bekeken

Minder zomerganzen in Gelderland

Deventer - Deze zomer zijn in Gelderland voor het eerst in jaren minder ganzen geteld. Volgens de zomertelling in 2014 waren er 112.500 ganzen in de provincie tegen 118.600 in de zomer van 2013. Dat meldt Faunabeheereenheid Gelderland (FBG).

Volgens de FBG is de daling is nog niet zo sterk als gewenst. De aanpak in de zomer wordt vervolgd, komende zomer worden in Gelderland 37.500 grauwe ganzen geschoten.
De telling is uitgevoerd door zo'n 600 vrijwilligers die zijn aangesloten bij de lokale Wildbeheereenheden. Er zijn bijna 95.000 grauwe ganzen geteld. Grauwe ganzen zijn in Gelderland in de zomer de meest voorkomende ganzen, omdat deze ganzen veelal niet wegtrekken na de winter. Dat de aantallen lager uitkomen dan vorig jaar heeft te maken met de intensieve aanpak van ganzen in de voorgaande jaren.
Ganzen komen sinds een jaar of tien veel voor in Gelderland, net als in de rest van Nederland. Daardoor is ook de schade in de landbouw flink toegenomen. In 2013 veroorzaakten de ganzen in Gelderland voor ongeveer €1,65 miljoen aan schade. Afgesproken is deze schade terug te brengen tot het niveau van 2005. Daarbij hoort voor Gelderland een streefstand van bijna 29.000 grauwe ganzen in de zomer. In de winter wordt rust voor de trekganzen nagestreefd. Om in 2018 weer een beheersbare ganzenstand te bereiken moeten jaarlijks veel ganzen worden gedood, voornamelijk door afschot. Het afschot richt zich op de standganzen die hier jaarrond verblijven. In 2015 is het afschot aantal vastgesteld op 37.500 grauwe ganzen.
De FBE beperkt het afschot in de winter tot schadebestrijding op schadegevoelige teelten buiten de rustgebieden. In gebieden met belangrijke schade aan grasland worden grauwe ganzen verjaagd met ondersteunend afschot. In Gelderland zijn dat veelal ganzen die niet wegtrekken en jaarrond aanwezig zijn. Om het broeden van ganzen te ontmoedigen worden straks in het vroege voorjaar koppelvormende ganzen geschoten en eieren geschud. De trekganzen, voornamelijk kolganzen en brandganzen, worden dus niet bejaagd terwijl de schade effectief kan worden beperkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.