Home

Nieuws 652 x bekeken

Meer inzicht met checklist stalbranden

Den Haag – Een online vragenlijst helpt veehouders maatregelen te nemen om het risico op stalbrand te verkleinen. De vragenlijst kan vanaf vandaag worden ingevuld op www.checklistbrand.nl.

De lijst is gebaseerd op de gecombineerde en jarenlange ervaring van agrarische verzekeraars, onder coördinatie van het Verbond van Verzekeraars.
Jaarlijks branden enkele tientallen stallen af. De schadelast loopt in de miljoenen euro's. De Checklist Stalbranden bevat vragen over onder meer de opzet van het bedrijf, de inrichting van de stal en de aanwezigheid van bluswater. Door te antwoorden op de vragen, beoordeelt de boer zijn eigen situatie en ontvangt hij gerichte tips. Het verbond benadrukt dat de checklist niet is bedoeld om advies van brandweer of risico-experts te vervangen, maar om agrariërs te prikkelen na te denken over de brandveiligheid van hun stallen. Een verzekering is goed om brandschade af te dekken, maar kan dierenleed en het traumatische effect bij de agrariër niet wegnemen.
Agrarische verzekeraars sloegen in 2012 de handen ineen met de Dierenbescherming, LTO Nederland, Brandweer Nederland en de overheid om het stalbrandenprobleem aan te pakken. Dat resulteerde in een Actieplan Stalbranden. Door middel van speciale preventieavonden, strengere (bouw)eisen voor nieuwe stallen en elektrakeuringen op last van verzekeraars, hebben de deelnemers aan het actieplan al stappen in de goede richting gezet. De Checklist Stalbranden is een volgende stap.

De belangrijkste oorzaken van brand in dierenstallen zijn (defecte) elektra en verwarming en het verrichten van (brandgevaarlijke) werkzaamheden. Nederland telde vorig jaar circa 83.000 stallen voor runderen, varkens en pluimvee.
De site www.checklistbrand.nl is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, LTO Nederland, Brandweer Nederland, VNO-NCW en MKB Nederland. Naast de Checklist Stalbranden bevat de site ook vragenlijsten die zich richten op brandstichting en brandgevaarlijke werkzaamheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.