Home

Nieuws 1368 x bekeken

Geen grote aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij

Nijkerk - Er komen vrijwel zeker geen grote aanpassingen in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor het komende jaar. Wel zullen ook dit jaar criteria worden aangepast en deels worden aangescherpt. Voor bedrijven met bouwplannen is het nu afwegen of ze nog dit jaar de investeringsverplichting definitief maken.

Dat bleek woensdag tijdens de hoorzittingen over de concept-maatlatten die in december definitief worden vastgesteld.

Elk jaar worden de criteria besproken en aangepast. Bedrijven die voor een stal gebruik willen maken voor de fiscale regelingen MIA en Vamil moeten een stal bouwen die voldoet aan de maatlat. Zo wordt het investeren in duurzame stallen gestimuleerd via de thema's ammoniak emissie, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof, brandveiligheid en bedrijf en omgeving. Het thema brandveiligheid zorgde vorig jaar voor beroering omdat het toen werd toegevoegd. Tijdens de bijeenkomst waren er echter opmerkingen dat de ambitie voor het bevorderen van brandveiligheid wel wat hoger zouden kunnen. Een ander punt dat vorig jaar voor veel commotie zorgde was het schrappen van de voerbox voor zeugen uit de criteria.

Op 9 december worden besluiten genomen over de definitieve criteria. Dan zijn uiterlijk eind december de definitieve aanpassingen bekend die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.