Home

Nieuws 1 reactie

Gedeeltelijke winterrust in Zeeuws ganzenakkoord

Middelburg - Er komt geen totale winterrust voor ganzen in Zeeland. Overwinterende ganzen moeten tussen 1 november en 15 februari alleen in speciale rustgebieden en op overjarig grasland ongemoeid gelaten worden.

Dat is onderdeel van het provinciale ganzenakkoord dat dinsdag is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Buiten de rustgebieden mogen kolganzen en grauwe ganzen verjaagd worden met ondersteunend afschot, als het om kwetsbare gewassen gaat. Binnen de rustgebieden mag dat niet, ook niet bij kwetsbare gewassen. Blijvend grasland geldt niet als kwetsbaar gewas, verjaging mag daar niet.

Boeren binnen rustgebieden krijgen 100 procent van de getaxeerde schade plus het behandelbedrag van €300 terug plus €50 per hectare als extra vergoeding. Buiten de rustgebieden geldt in de winter een schadevergoeding van 95 procent van de getaxeerde schade. Na 15 februari gelden de vergoedingsregels voor de zomerganzen.

Het aantal overzomerende ganzen wordt teruggebracht door nestbehandeling, vangst en afschot. Verder zijn de uitgangspunten van het landelijke ganzenakkoord van vorig jaar opgenomen in het Zeeuwse ganzenakkoord. Dat houdt onder meer in dat de schade door ganzen wordt teruggebracht tot het niveau van 2005 (grauwe gans) en 2011 (brandgans). De schade door Canadese ganzen en exoten moet naar nul. De huidige foerageergebieden worden herbegrensd en omgedoopt tot rustgebied.

Eén reactie

  • Gijs Gans

    boeren in zeeland gaan mooi de boot in ,de schade in de winter opgelopen wordt nu onder de zomerschade gebracht en daar is slechts 2miljoen voor en als er meer schade is wordt het na rato verdeeld.
    dus de zomer periode wordt met 1,5 maand aan de voorkant verlengd+aan de achterzijde met een maand tot 1 nov dus het schade bedrag gaat op papier omlaag met dezelfde aantal ganzen.
    ze zijn mooi voor de gek gehouden in zeeland

Of registreer je om te kunnen reageren.