Home

Nieuws 445 x bekeken

EU-parlement bestookt teeltvoorstel transgene gewassen

Brussel - De voorstellen om de lidstaten meer ruimte te geven bij de toelating van of een verbod op de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen heeft tot een stroom aan wijzigingsvoorstellen geleid in het Europees Parlement.

In totaal zijn 314 wijzigingsvoorstellen gedaan.

Het doel van het voorstel is om lidstaten voor hun eigen grondgebied ruimte te geven een in Europa toegelaten genetisch gemodificeerde teelt te verbieden. De Europese milieuministers hebben daarover eerder dit jaar een compromis bereikt.  Deze week praat het Europees Parlement in de milieucommissie over het voorstel.

Rapporteur Frédérique Ries, Belgisch lid van de liberale Alde-fractie, heeft in eerste instantie al 33 wijzigingen voorgesteld. Een van de belangrijke meningsverschillen liggen in de procedure, die de lidstaten hebben uitgedokterd.  Lidstaten hebben volgens het voorliggende voorstel alleen de mogelijkheid om een teelt in hun grondgebied te verbieden, als ze zich tijdig in de procedure hebben gemengd. Op het moment dat iemand een aanvraag doet voor een transgene teelt, moet een lidstaat in actie komen. Als de aanvrager de toelating wil voor het gehele grondgebied van de EU, dan moet een lidstaat al in die fase bezwaar aantekenen. Daarna  hebben lidstaten twee jaar de tijd om hun verbod in te stellen, nadat een gewas is toegelaten. Ook dat is niet naar de zin van de rapporteur.

Het hangt in zekere mate af van het bedrijfsleven of een lidstaat de mogelijkheid heeft om een teelt te verbieden. Als een bedrijf voor een lidstaat geen aanvraag doet, hoeft er ook geen verbod te worden uitgesproken. Sommige partijen willen dat dat deel van de procedure in de wetsvoorstellen wordt geschrapt.

CDA-parlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dat bij de toelating nadrukkelijk moet worden geregeld dat lidstaten elkaar respecteren. Dat houdt onder meer in een land waar een teelt is toegelaten, er voor moet zorgen dat er geen kruisbestuiving kan plaatsvinden met een buurland, waar de teelt is verboden.

Of registreer je om te kunnen reageren.