Home

Nieuws 13802 x bekeken 29 reacties

Dijksma wijzigt melkveewet

Den Haag - Er komt een mogelijkheid om grondgebondenheid van de melkveehouderij wettelijk te borgen in de wet 'Verantwoorde groei melkveehouderij.'

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het wetsvoorstel te wijzigen.

Door de wijziging wordt het mogelijk om via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grenzen te stellen aan het percentage mestoverschot dat verwerkt wordt. Hiermee komt Dijksma tegemoet aan de wens vanuit de sector en de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer om intensivering van de melkveehouderij door grondloze groei tegen te gaan.

In het huidige wetsvoorstel is het mogelijk dat melkveebedrijven na afschaffing van het melkquotum uitbreiden door de extra mestproductie bovenop de mestproductie in 2013 volledig te verwerken. De AMvB moet dit voorkomen door bijvoorbeeld een maximum te stellen voor het aandeel mestverwerking vaan de extra mestproductie.

"Ik onderschrijf het belang van het grondgebonden karakter van de melkveehouderij. Daarom heb ik ook al aan de Kamer aangekondigd een actiegerichte aanpak te willen uitwerken waarin vergaande afspraken worden gemaakt over stappen die het bedrijfsleven in de zuivelketen en de overheid gaan nemen om het grondgebonden karakter te behouden en te versterken. Met deze wetswijziging schep ik een basis om de grondgebondenheid ook wettelijk te verankeren", aldus Dijksma.

Vertegenwoordigers van de sector reageren positief op het voorstel van Dijksma. "Dit biedt een opening voor het aanscherpen van het beleid. Het sluit aan bij de wensen van onze sector. Maar het is wel zaak dat er snel duidelijkheid komt voor de sector waar ze rekening mee moet houden", aldus Piet Boer van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO).

"We zijn blij dat de staatssecretaris met ons mee wil denken. Al hadden we natuurlijk liever gehad dat er  gelijk duidelijkheid zou zijn over hoe en wat. Die duidelijkheid moet er wel snel komen, zodat melkveehouders weten waar ze aan toe zijn", zegt Kees Romijn van LTO Nederland.

Ook Hans Geurts (NMV) is positief, al had hij het liever gelijk in de wet geregeld en niet via een AMvB. "We willen dit jaar nog duidelijkheid.
Vertegenwoordigers van de zuivelsector en vanuit natuur- en milieuorganisaties lijken het eens te zijn over de wijze waarop de grondgebondenheid geregeld moet gaan worden. Ze pleiten voor het stellen van een grens aan de hoeveelheid fosfaat per hectare. NZO, LTO, NMV en NAJK willen de grens stellen op een overschot van maximaal 100 kilo fosfaat per hectare. Dat komt neer op een  veebezetting van maximaal vijf grootvee-eenheden (gve) per hectare.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over het wetsvoorstel. De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om uitstel van het debat, maar kreeg hiervoor geen meerderheid.

Laatste reacties

 • eenvoudige boer

  Een maximale produktie van 100 kg fosfaat per ha is wel heel erg weinig. Dit moet waarschijnlijk een overschot van 100 kg fosfaat per ha zijn.

 • alco1

  Ja en ook waar het eigenlijk helemaal fout zit wordt niet gesproken.
  Maar dat is ook te ingewikkeld voor de pluche en te confronterend voor de natuurbeweging.
  Honger en rampspoed zal daar pas verandering in brengen.

 • rijk1

  grondgebonden prima niet produceren voor een kwartje

 • donkersmelkvee

  Rijk1 dat kwartje staat los van geondgebondenheid. Het is alleen wel een gemene streek tov veehouders die het heel netjes doen maar geen gelegenheid hebben om grond te verwerven. Dat kan enerzijds financieel zijn of anderzijds de beschikbaarheid er van. Huurland telt feitelijk ook niet meer mee want dat kan volgend seizoen weer vervallen. Zo blijven de groten over en gaan de kleintjes kapot. Nog erger dan eerst.

 • anton1937

  De prijs van melk wordt niet verhoogd door de veewet, de concurrentie positie van de Nederlandse veehouderij wordt alleen verslechterd. De Fransen,de Duitsers lachen alleen om die domme Hollanders. O ja de VVD was weer zo slap voor de veehouders.

 • bva

  En de sector staat op slot. Bedankt
  LTO noord en NMV zelfs belangenbehartigers doen niet meer waar ze voor zijn!
  Die extra productie is een druppel op een gloeiende plaat.
  Tevens staart grondgebondenheid niet in relatie tot koeien in de wei, dus wat is het nut? Niets.

 • glaasje

  De rundveehouderij gaat de varkensector mooi na.zorg eerst met elkaar dat weg dijksma kwijt worden.

 • Noordam2

  u als veehouder begint samen met een akkerbouwer een v.o.f. De veehouder heeft dan in één klap grond genoeg, er ontstaat een win-win situatie, een gemengd bedrijf als het ware.
  wilt u de financieen gescheiden houden is dat geen enkel probleem, de veehouder hoeft niet duur te pachten of te kopen maar kan zich richten op datgene waar hij goed in is, melken met een lage kostprijs akkerbouwer kan mest afnemen en eventueel wat voer verbouwen. en een kleine!! ( alle kleine beetjes helpen) vergoeding krijgen voor de grond die hij levert.

 • pietbongers

  noordam2 waarom kleine vergoeding als grond het recht van produceren word mag er toch gerust een reeele vergoeding tegen over staan het mag toch een win win zijn .

 • gjcamps

  Misschien kan een akkerbouwer beter melk erbij gaan produceren en het werk uitbesteden aan de loonmelker/alias koeienboer? Hij heeft immers voldoende grond om koeien te huren en een deel van de melkopbrengst zelf ten gelde maken. Het grootste deel van de melk uit de 'gehuurde koeien' gaat retour aan de loonmelker. Die moet immers al het werk doen.

 • Koen Franken

  Inderdaad Piet , dit lijkt gewoon op een win situatie welke maar van 1 kant komt . gewoon flink over de brug komen anders niet doen .

 • polsbroek

  Hoe meer regels hoe meer kleine bedrijven stoppen. Want elke regel kost geld en die wegen voor klein bedrijf zwaarder dan voor een grote En maar zeuren dat de bedrijven steeds groter worden

 • Kriek

  Nog ff dan komt er weer een nieuwe staatsecretaris met weer nieuwe plannen, dan kan de sector weer daar achteraan hobbelen, dan na 4 jaar komt er weer een nieuwe staatsecretaris met ook weer nieuwe plannnen, ga zo maar door zie dan maar boer te blijven.
  Hopelijk gaat de melkprijs niet verder zakkken, maar naar de 0,40 ct of meer......(wordt vervolgd???)

 • sieko

  Dit heeft de staatssecretaris niet bedacht maar de lto.Bedankt LTO!!!!! zeg per direct mijn lidmaatschap.

 • alco1

  @Polsbroek. Daar sla je de spijker op z'n kop. Zo gaat het ook op scholen e.d. Clustering geeft veel minder verloren uren.

 • joohoo

  Als je als akkerbouwer nog mest wil aanwenden zul je zelf vee moeten gaan houden. LTO zit in spagaat wat betreft belangenbeharteging.

 • Koen Franken

  Je kan natuurlijk iedereen de schuld geven , maar het is toch echt de melkveehouderij die door het fosfaatplafond schiet . En dit geeft een reactie van Dijksma om het toch nog enigszins wat in de hand te houden

 • bva

  Dat fosfaatplafond is natuurlijk ook onzin, we mogen uit heel de wereld voer importeren (lees fosfaat).
  Nu zij. We zover dat het verwerkt wordt en naar het buitenland geëxporteerd kan worden, en dan is dit weer niet voldoende.
  Get is gewoon boertje pesten en zieltjes winnen in Den Haag, daar zijn ze goed in.

 • vanWijnbergen

  @ Sieko is het nu echt zo'n extreme grens van 100 kg Fosfaat/ha?? Dan mag iemand met bv 50 ha maarliefst 250 koeien houden... Dan is is het allang niet meer zelfvoorzienend en de de grondgebondenheid wat ze graag willen is ook bijna te verwaarlozen

 • info196

  de honger naar grond wordt dus groter. Raad eens wat er met de prijs gaat gebeuren ;-)

 • Schraar

  bva # 6
  De belangenbehartigers doen juist wel waar ze voor opgericht zijn. Opkomen voor de grote meerderheid van hun leden.
  De meeste melkveehouders met een normaal gezinsbedrijf kunnen met deze normen prima vooruit. Alleen een paar nooit niet genoeg groeiers die op een paar ha grond honderden koeien willen gaan houden krijgen een probleem.
  Door deze groeiers schieten we binnen de korste keren door het fosfaatplafond waardoor iedere melkveehouder opgezadelt wordt met dierrechten.
  Bovendien hebben zij zoveel voer/mais nodig dat de prijs is somige streken enorm opgedreven wordt, waar ook alle andere melkveehouders last van hebben.

 • Mozes

  @info169 #20, als er geen grondgebondenheid was gekomen was het voer onbetaalbaar duur geworden. Raad eens wat er dan met de grondprijs gebeurd zou zijn ;-)

 • sieko

  vanWijnbergen, zoals alle normen kunnen ook deze worden aangescherpt.
  Het principe dat de productie rechtstreeks aan grond word gekoppeld is onjuist.
  dit geldt nml. in de andere sectoren niet. Zo vind ik dat alle dierrechten moeten verdwijnen.Er is gekozen voor marktwerking dan moet dit worden door getrokken op alle punten. De melkfabriek wil zijn product goed verkopen.Als dit inhoud dat er koeien geweid moeten worden, of zoals sommige al eisen stellen via kringloopwijzer als er meer fosfaat geproduceerd word dan is te plaatsen op eigen bedrijf, dan is dit marktwerking en moet je daar aan voldoen.Je kunt dan als ondernemer zelf bepalen hoe het fosfaat word 'weggewerkt'.
  Als dit in wetgeving word omgezet is het een beperking voor de goeie ondernemers die geen land van de familie heeft gekregen.

 • Mfb

  Iemand die nu zijn lto lidmaatschap opzegt kijkt eerlijk gezegd niet verder dan zijn neus lang is.
  hoe minder boeren er zijn hoe belangrijker het is dat we ons verenigen en dan niet in allerlei splintergroepen maar via lto
  lto zal natuurlijk altijd voornamelijk het belang van de meerderheid verdedigen maar dat is altijd beter dan geen belangenbehartiging.
  Bovendien kijkt men bij lto wat verder dan het boerenerf. Er zijn nog altijd veel boeren die dat niet doen maar dat hoeft ook niet als je lid van lto bent.

 • Henk j

  Zit Mfb soms ook in het lto bestuur of zoekt die ook nog baantje!!!
  ,!!!!

 • Soms

  Erg flauwe opmerking, Henk j. Kijk liever naar de stelling van Schraar. Of word je liever opgejaagd door de gedachte dat we in Nederland door moeten groeien naar de Amerikaanse schaalgrootte. De meeste Boeren hier hebben hun beroep niet gekozen om een gestresste manager te worden

 • afm

  lto is gewoon een verleng stuk van de overheid en de boeren die daar nog lid van zijn .zijn ja knikkers

 • melkveehouder .

  We zijn een exporterend land met inmiddels een stevige poot in China. Ons onberispelijk imago is van zeer groot belang om deze exportpositie te behouden. De Chinezen willen best diep in de buidel tasten als ze de garantie hebben dat de melk die ze kunnen kopen van een kwalitatief hoog niveau is. En als de Chinees van mening is dat de kwaliteit positief wordt beinvloed als de koe natuurlijk kan weiden, en frisse lucht kan happen, dan heb je dat te respecteren. De klant is immers Koning. Dit vergt marktgericht denken wat de melkveehouderij niet gewend is. Voor het voortbestaan van de Nederlandse melkveehouderij van cruciaal belang. FRC weet dat al door ervaring. LTO snapt het inmiddels ook. Nu wij nog. Maar dat komt vanzelf als de melkprijs laag,genoeg wordt door het verspelen van markten!

 • v w

  Eerst de melkveehouders 10 jaar lang lekker maken met quotumafschaffing en vervolgens weer een nieuwe wet maken. Snap het probleem niet groei wordt geremd door voer en mestprijzen deze zullen schommelen naarmate vraag en aanbod. En aangezien we gewoon een mestbeleid hebben zal het overschot verwerkt moeten worden hier staan genoeg bedrijven voor in de rij echter door het zeer onzekere en vaak falende beleid in den haag willen deze bedrijven zekerheid voor langere termijn echter die komt er niet.In de toekomst is voldoende vraag naar meststoffen in het buitenland dus wat is het probleem om mest te exporteren. Daarnaast is er nog het kromme beleid dat we vele tonnen mest moeten afvoeren maar daar tegenover weer tonnen (energieverslinde)kunstmest mogen terugkopen. Dus dubbele kosten en totaal niet duurzaam. Nu lacht de rest van Europa(voor wat het waard is) dat wij zelf weer nieuwe grenzen in gaan stellen. Andere landen groeien wel gewoon door en wij verhogen onze kostprijs alleen maar weer verder omhoog.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.