Home

Nieuws 2 reacties

Deel Deurne mag vergunning aanvragen

Deurne – Het aanhoudingsbesluit in de gemeente Deurne, waardoor vergunningsaanvragen van veehouderijen sinds begin oktober niet in behandeling werden genomen, moet in een deel van de gemeente weer worden opgeheven.

Dat is het raadsvoorstel van het college in Deurne, waarover tijdens de raadsvergadering volgende week besloten wordt.

Met het aanhoudingsbesluit werd de intensieve veehouderij in de Brabantse gemeente tijdelijk op slot gezet tot een nieuwe geurverordening kan worden opgesteld. Deze wordt verwacht in juli 2015. Bij de bekendmaking van het aanhoudingsbesluit werd al gemeld dat de situatie na zes weken geëvalueerd zou worden en dat gebieden waar geen overlast was of verwacht werd alsnog zouden worden vrijgegeven. Naar aanleiding van deze evaluatie is nu besloten dat een deel van de gemeente moet worden vrijgegeven, zodat vergunningsaanvragen weer behandeld kunnen worden.

In het nieuwe besluit worden vier situaties geschetst, waardoor bepaalde gebieden nog altijd 'op slot blijven'. Dit geldt voor alle dorpskernen en kernrandzones, voor alle gebieden met een geurbelasting van vijftien of meer odeur-units en daarnaast voor alle pelsdierhouderijen. Verder blijft het oorspronkelijke aanhoudingsbesluit gelden voor alle agrarische bedrijven waarbij binnen een straal van 250 meter rondom het bouwblok particuliere woningen staan.

Met het aanhoudingsbesluit wil de gemeente voorkomen dat de overlast in deze gebieden toeneemt door uitbreiding voordat een nieuwe geurverordening kan worden opgesteld. Waar het besluit blijft gelden kunnen nog wel vergunningsaanvragen ingediend worden als deze een innovatieve ontwikkeling betreft 'die een significante bijdrage levert aan het verlagen van de geurbelasting'.

Laatste reacties

  • juur

    Daar kan de gemeente Hardenberg een voorbeeld aan nemen. Die laten de grootste stallen intensieve veehouderij op 50 meter afstand van woningen bouwen,

  • anton1937

    B&Wvan Deurne laat de boeren opdraaien voor haarballend en ondeskundig beleid. Inwoners van Deurne stuur het college van B&W naar huis. Laat deskundige bestuurders zoals Henk Kerkers terugkeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.