Home

Nieuws 1134 x bekeken 1 reactie

Dalende instroom groen MBO ten einde

Het groene middelbaar beroepsonderwijs lijkt dit studiejaar te hebben gebroken met de dalende trend van instroom van nieuwe leerlingen.

De groene MBO's zijn evenwel nog lang niet in staat om te voldoen aan de vraag naar gediplomeerde arbeidskrachten door het agrarische bedrijfsleven.

Uit de instroomcijfers van acht AOC's blijkt dat aan de groene MBO-opleidingen gemiddeld evenveel leerlingen zijn begonnen als vorig studiejaar. Er zijn instellingen die een groei van enkele tot 22 procent melden, daar staat een daling bij andere instellingen tegenover.

De formele cijfers komen begin volgend jaar via de Dienst Uitvoering Onderwijs. Uit die gegevens bleek de afgelopen jaren dat het leerlingen in het groene MBO vanaf het seizoen 2011-2012 daalt, met zo'n 3 procent. Die afname is vooral toe te schrijven aan het sterk afnemende aantal leerlingen dat een beroepsbegeleidende leerweg-opleiding (BBL) volgt. Die trend zet zich dit jaar door, maar minder sterk. Het aantal BOL-leerlingen (volledig dagonderwijs) neemt toe.

De MBO's leveren nog veel te weinig gediplomeerde arbeidskrachten af om te kunnen voldoen aan de vraag uit het bedrijfsleven. Uit cijfers van Aequor, het kennis- en communicatiecentrum voor de groene sectoren, blijkt dat in de teeltsector, de veehouderij en het loonwerk het gat tussen gediplomeerde arbeidskrachten die uitstromen en de vervangingsvraag binnen de sectoren erg groot is. In 2013 bedroeg het aantal gediplomeerde leerlingen dat het MBO (niveau 1, 2, 3 en 4) verliet bijna 15 procent van de vervangingsvraag dat jaar in de teeltsector. In de veehouderij en loonwerk waren deze percentages respectievelijk 18 en 31 procent.

Volgens het Aequor vult de sector, van primaire bedrijven tot verwerkers, het gat door automatisering, inzet familiekrachten, uitzendbureaus, zij-instromers en buitenlandse inhuur.

Eén reactie

  • Belgique

    Ja ja, zal wel. Hou er wel rekening mee dat die `Groene scholen´ ook flutopleidingen aanbieden. Heel veel leerlingen kiezen voor zulke opleidingen omdat het daar wel erg leuk is. Weinig leren en veel met de handen vreutelen. Paardenmeisjes en dierenasielverzorgsters hebben we genoeg. Daar is trouwens geen brood mee te verdienen.

    Ik ben bang dat het echte werk in de toekomst nog steeds door de Poolse medemens moet worden gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.