Home

Nieuws 11 reacties

Agrifirm verkoopt belang Holland Malt

Apeldoorn – Agrifirm Group verkoopt haar belang van 43 procent in mouterij Holland Malt aan Bavaria. Hiermee krijgt de bierbrouwer de mouterijen en opslagen in de Eemshaven en Lieshout voor 100 procent in handen. De bedrijven zeggen zich door de transactie meer te kunnen focussen op hun kernactiviteiten. Het doel van participatie is volgens Agrifirm gerealiseerd.

Bavaria kan zich door de transactie volledig op de mout- en bierproductie richten en Agrifirm richt zich volledig op de levering van producten en diensten aan akkerbouwers, de inname van granen en de productie en toelevering van diervoeders richting de veehouderij. Naar verwachting wordt de verkoop op korte termijn afgerond.

Agrifirm en Bavaria investeerden in 2003 samen in een moderne mouterij met een graanopslag die met 60.000 ton groter is dan gebruikelijk. Agrifirm heeft geparticipeerd om de brouwgerstteelt in Nederland te ondersteunen. Door realisatie van deze exportmouterij in een teeltgebied ontstond afzetzekerheid voor de brouwgersttelers.
"Twee ambities kwamen samen", aldus Agrifirm-topman Ton Loman. Volgens Loman is Holland Malt succesvol en is het doel dus bereikt. De omvang van de opbrengst is niet bekendgemaakt. De coöperatie is van plan alle opbrengsten uit de verkoop van het belang te herinvesteren in het voerbedrijf en de plantaardige activiteiten.
Brouwgersttelers konden bij de oprichting participeren in de onderneming door het kopen van obligaties met een looptijd van 10 jaar. Hiermee is extra startkapitaal uit de sector gegenereerd om de investering mogelijk te maken. Inmiddels is de destijds afgesproken looptijd van deze obligaties verstreken en is met de terugbetaling aan telers begonnen volgens de afgesproken procedure.
Holland Malt en Agrifirm hebben aanvullende afspraken gemaakt om ook in de toekomst de samenwerking op het gebied van opslag en levering van gerst te garanderen. Tevens zullen projecten rond het stimuleren en optimaliseren van de brouwgerstteelt gezamenlijk worden opgepakt.

Laatste reacties

 • maatje 1904

  nu de graanprijzen verlagen en kan het bier weer goedkoper worden.

 • koestal

  De meeste boeren lusten ook wel een biertje,moeten nu naar Bavaria

 • ed12345

  Koestal met het terug betalen van de obligaties komt Bavaria naar de boer ,wie weet betalen ze het terug in bier .Arie Maas i.d.t.. kreeg in z'n suikerbieten uitbetaald in suiker in Kazachstan

 • agratax2

  ed12345. Ed je ziet het verkeerd, Arie kreeg zijn suiker terug na aftrek van de verwerkingskosten (in suiker). Zo werkte het oude communistische systeem, de sovchose en kolchozes waren eigenaar van de bieten en dus van de suiker en de fabriek was niet meer dan de verwerker en de lange arm van de overheid. Delandbouwcombinaties betaalden hun personeel uit in o.a. suiker en/of andere consumptie goederen. Welk een mooie wereld geen geld nodig alleen ruiling van goederen en diensten.

 • juur

  Maatje 1904 prijs graan verlagen is naar verhouding maar enkele centen per vat bier. De kostprijs van een vat bier is ongeveer €12.50. De rest is accijns (€35) belasting verpakking kantoor transport en winst kosten.

 • agro1

  in een glas bier zit slechts de gedachte aan gerst en deze gedachte is zo ijl, dat de drinker er licht van in het hoofd wordt. aan deze symbolische prijzen werkt een prijsverlaging niet, hoewel... met die prijzen komt het wel goed, het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag.....

 • berlies

  In 1 glas bier zitten 7 gerstekorrels.

 • Venstra

  Ja en wat levert dit de coöperatieboer op? Een dikke winstuitkering goedkopere brok/zaaigoed of is dit nodig om de Duitse activiteiten van Agrifirm te sponsoren?

 • farmerbn

  Stel dat je een investering doet in een goed dat niet je kernactiviteit is. Als het rendement hoger is dan het rendement van de kernactiviteit moet je die investering niet afstoten. Als het rendement van de kernactiviteit wel hoger is ,dan is verkopen gunstig. Ik neem dus aan dat het rendement van de kernactiviteit van Agrifirm beter is. Daarnaast is het natuurlijk ongelukkig dat een cooperatie die een zo hoog mogelijke gerstprijs voor de leden nastreeft , voordeel pakt via die mouterij Holland Malt als de ledengerstprijs zo laag mogelijk is. Zo'n tegenstrijdigheid moet je niet wensen dus verkoop is beter.

 • maatje 1904

  wat ik maar wil zeggen alles wat je aan verwerking verkoopt komt als een boemerang terug.

 • Gerwin de Greef

  Agrifirm richt zich op de kernactiviteiten. In de huidige tijd moet er voldoende expertise in de hoofddirectie zitten om er voor zorg te dragen dat een nevenactiviteit wel de aandacht krijgt die het nodig heeft. En als het goed is wordt door de blijvende investering van Agrifirm in de kernactiviteiten zekerheid over het voortbestaan. Dit moet blijven leiden tot o.a. een zeer scherpe voerprijs en zeer specialistisch voeradvies.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.