Home

Nieuws 3668 x bekeken

Vertrouwen agrosector op laagste niveau sinds twee jaar

Den Haag - Boeren en tuinders hadden begin oktober 2014 grote zorgen over de huidige en verwachte economische situatie op hun bedrijven.

Dat blijkt uit de Nederlandse Agro Vertrouwensindex die op het laagste niveau staat sinds de start van de index twee jaar geleden, aldus LEI Wageningen. Voor de Agro Vertrouwensindex geven boeren en tuinders een inschatting van de huidige situatie op hun bedrijf en over de verwachtingen voor de komende twee tot drie jaar.

Opvallende uitkomst is dat ondanks het gedaalde vertrouwen zo'n 40 procent van de ondervraagde ondernemers verwacht de komende zes maanden wel te investeren. De helft hiervan zegt meer te zullen investeren dan vorig jaar. De investeringsbereidheid is het grootst in de melkveehouderij (54 procent), gevolgd door de varkenshouderij (43 procent). Van alle ondervraagden geeft 23 procent aan niet te kunnen investeren door een gebrek aan financiële ruimte. Dit percentage ligt met ongeveer 40 procent het hoogst bij akkerbouwers.

Gemiddeld beoordeelden Nederlandse boeren en tuinders de huidige economische situatie op hun bedrijf het slechtst sinds het tweede kwartaal van 2013. De index van varkenshouders daalde het sterkst. Maar ook de index van de akkerbouwers zakte naar het laagste niveau sinds de stemmingsindex voor het eerst werd gemeten. Melkveehouders beoordeelden hun huidige situatie van begin oktober 2014 positief. Maar ook hier nam de index af ten opzichte van de vorige meting. Ook bij pluimveehouderij was de stemmingsindex nog net positief.

Een belangrijke reden voor de vertrouwensdaling in het derde kwartaal zijn de lagere opbrengstprijzen in alle sectoren. Wel geven varkens-, pluimvee- en melkveehouders aan dat de kosten op hun bedrijf relatief sterk gedaald zijn. Gemiddeld staan in alle sectoren omzet en winst onder druk, dat wordt het sterkst gevoeld door varkenshouders en akkerbouwers.

Gevraagd naar de economische situatie op hun bedrijf over twee à drie jaar zijn pluimveehouders optimistisch over de toekomst. Akkerbouwers, varkenshouders en melkveehouders zijn pessimistisch gestemd. De toekomstverwachtingen van glastuinders bleven nagenoeg onveranderd. De gemiddelde verwachting van de ondervraagde boeren en tuinders lag, ook als het om de economische situatie gaat, het laagst sinds begin 2013.

Kijkend naar het komende jaar zijn de gemiddelde verwachtingen van de ondervraagde boeren en tuinders licht negatief, vooral omdat iets lagere prijzen verwacht worden, waardoor het positieve effect van verwachte goede oogsten en lagere kosten tenietgedaan zal worden gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.