Home

Nieuws 3 reacties

Utrecht houdt vast aan afspraken uit ganzenakkoord

Utrecht - Ondanks dat het ganzenakkoord landelijk niet meer bestaat, voert de provincie Utrecht de daarin gemaakte afspraken uit. Dit beleid is samen met enkele andere noodzakelijke wijzigingen voor Utrecht uitgewerkt in de Beleidsnota Flora- en faunawet 2014 en de daarmee verbonden Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014.

Volgens Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied, is het akkoord nu werkbaar. Het is een compromis tussen het belang van agrariërs en dat van de vogelbescherming, stelt de gedeputeerde. Krol geeft verder aan dat, los van het gebruik van een eventueel afwegingsladder voor faunabeheer, er altijd verplicht eerst preventiemaatregelen worden toegepast voordat afschot zal plaats vinden. Het is wettelijk vastgesteld dat preventie moet zijn toegepast, minimaal met twee methodes.

Laatste reacties

 • PetervanKempen

  wat we nu zien gebeuren is dat de provincies een voor een, na Friesland, in een verordening de winterrust , dat is het onbeperkt vetmesten van winterganzen op boeren grasland, gaan verordenen. Weer een strengere wet dan door Nederland getekende Europese verdragen, weer onnodige beperkingen van fauna beheer en schade bestrijding en weer het uitvoeren van een niet onderbouwde stadse hobby over de rug van economische bedrijven, de agrarische ondernemers. Wij hebben de situatie nu wel op de bril. De enige oplossing is dat de monnikken gelijke kappen moeten aantrekken. Als men zich bovenmatig wil bezighouden met bescherming van schade doende fauna soorten , afkomstig uit extensief onderhouden tuintjes die men hier natuurgebieden noemt, zal het onzerzijds bovenmatig aandringen op leveren van de EU habitat richtlijn en de daarmee verband houdende biodiversiteit ook moeten gebeuren. Als boeren geld moeten lappen voor de voedering van de boventallige bastaards uit deze tuintjes, zal men de boetes uit de EU wegens het niet leveren van waar voor alle ontvangen subsidie miljoenen uit de EU ook logisch moeten vinden. We gaan nog hete winters beleven.

 • gjsteenwijk1

  De vraag is of het wel een belang van vogelbescherming is om een zo groot mogelijke populatie ganzen en de daarbij behorende schade en overlast in dit kleine land in stand te houden .Als vogelbescherming hier positief op antwoord ,dan is het ook reeel dat allen voorkomende schade door vogelbescherming wordt vergoed .Graag een reactie van vogelbescherming .

 • Bloemestein

  Jullie denken toch niet, dat in dit democratisch bestuurde land een instantie als vogelbescherming en andere dierenknuffelaars enige verantwoording durft te nemen.Dat zou leden, en dus stemmen kosten.
  Hetzelfde geldt voor ambtenaren en politici, wie zijn kop boven het maaiveld steekt is hem kwijt.
  Het wordt tjd, dat we, met de staten-(en waterschaps,) verkiezingen de boel eens flink op gaan schudden.

Of registreer je om te kunnen reageren.