Home

Nieuws 1 reactie

Ontheffing winterrust ganzen Gelderland

Deventer – In de provincie Gelderland worden dit jaar tijdens de winterrust ganzen afgeschoten als zij schade aan gewassen toebrengen.

De provincie heeft hiervoor een ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid Gelderland.

De ontheffing geldt voor een aantal ganzensoorten, maar het is de organisatie voornamelijk te doen om schade door grauwe ganzen aan grasland en andere schadegevoelige teelten. Teun Achterkamp, secretaris van de Faunabeheereenheid Gelderland, benadrukt dat dit niet betekent dat de grauwe gans komende winter volop bejaagd wordt. "We gaan hier terughoudend mee om en richten ons echt specifiek op de grauwe gans, die tegenwoordig niet meer trekt maar hier het hele jaar rond blijft. Het gaat alleen om ganzen die schade aanbrengen aan grasland en kwetsbare gewassen."

Komende zomer zal de Faunabeheereenheid de populatie verder gaan uitdunnen, waarbij het streven is om in de winter van 2015/2016 wel toe te gaan naar volledige winterrust. Uiteindelijk streven de beheerders naar een zomerstand van 29.000 ganzen, een derde van de huidige hoeveelheden. Voor de komende jaren zijn met de provincie afspraken gemaakt over schadevergoedingen. Dit houdt in dat komende winter buiten rustgebieden 100 procent van de schade door ganzen vergoed wordt, inclusief het eigen risico dat normaal voor de boer zou zijn.

Eerder deze week maakte de Faunabeheereenheid bekend nu al resultaten te zien van de aanpak van de ganzen deze zomer. Uit voorlopige telresultaten zou blijken dat het aantal blijvende ganzen in Gelderland afgelopen jaar licht gedaald. Definitieve cijfers hiervan volgen binnen nu en twee weken.

Eén reactie

  • HJ O R

    NMV gefeliciteerd, wat LTO niet kan maken jullie toch maar mooi klaar samen met de jagers.

Of registreer je om te kunnen reageren.